Ultima oră

Călin Dobra: „Vreau să contribui la modernizarea Timişului” (P)

– Domnule Dobra, cam­pa­nia electorală bate la ușă. Sunteți cel care deschide lista PSD Timiș pentru Camera Deputaților. La ce vă așteptați?
– În primul rând, sper să a­vem o campanie civilizată la nivelul Timișului, să dis­cu­tăm despre proiecte și să nu existe atacuri, ma­ni­p­ulări și jocuri politicianiste. Poziția mea pe primul loc în lista PSD Timiș este ono­ran­tă, dar în același timp mă obligă și mă responsa­bi­li­zea­ză. Nu e simplu să re­prezinți cel mai puternic și serios partid din România în cel mai mare județ al țării. Vă asigur că am pornit la acest drum conștient că tre­buie să le reprezint in­te­res­e­le timișenilor și ale româ­ni­lor în general în Parlament. Din păcate, forul legislativ a fost, de ani de zile, atacat, de multe ori pe bună drep­ta­te, de presă, de societatea civilă. Împreună cu colegii mei care acum candidează vreau să schimbăm această percepție.
– Credeți că va fi simplu?
– Nu, din contră. Astăzi, e di­ficil să demonstrezi se­rio­zi­tate și competență în p­o­li­tică, pentru că s-a creat o i­magine negativă partidelor. Vreau să le arăt oamenilor că se poate și altfel în po­li­tică. Sunt tânăr, aici trăiesc, aici am familia, colegii, prie­tenii și nu vreau să de­za­măgesc, vreau să con­tri­bui la modernizarea Timi­șu­lui. Am experiența necesară în poziții publice astfel în­cât pot să îmi aduc con­tri­bu­ția la activitatea par­la­men­tară. Pe de altă parte, fără democrație nu există stat de drept, iar cetățenii nu sunt reprezentați. Iar demo­cra­ția înseamnă un Par­la­ment puternic. PSD pro­pu­ne, nu doar în Timiș, foarte mulți oameni care nu au mai făcut parte din Par­la­men­tul României. Peste 80% din candidații eligibili nu au mai fost parlamentari, e chiar un suflu nou. În Ti­miș, media de vârstă e un­de­va în jur de 40 de ani și cu o singură excepție, niciun alt candidat eligibil nu a mai fost parlamentar.
– Care sunt domeniile dum­­neavoastră de inte­res?
– În perioada în care am o­cu­pat funcția de vice­pre­șe­dinte al Consiliului Ju­de­țean Timiș am reușit să pun bazele unei asociații de dez­voltare intercomunitară a turismului în Timiș, am gestionat activități de mediu și am avut o relație con­stan­tă și bună cu școlile speciale și instituțiile de protecție so­cială. În viitor, vreau să contribui la realizarea unui ca­dru legislativ coerent în do­me­niul educației. Vedeți și dumneavoastră că Româ­nia se confruntă cu un ade­vă­rat fenomen al obezității la copii. Sportul a ajuns un fel de materie opțională în școală, iar consecințele sunt grave. Trebuie să le re­câș­tigăm interesul copiilor și părinților pentru educația fizică, pentru mișcare și na­tură. Pe de altă parte, con­si­der că se impune să avem o legislație clară în domeniul protecției sociale. România nu e o țară formată din oa­meni bogați, avem obligația să contribuim la reducerea decalajelor sociale, să re­dăm demnitatea multor ca­te­gorii socio-profesionale.
– Ce așteptări aveți în pri­vința rezultatelor electo­ra­le ale PSD Timiș ?
– Dacă ne uităm pe toate sondajele de opinie, PSD e creditat undeva peste 40%, un procent realist. Dincolo de cifre și procente îmi do­resc ca timișenii să se pre­zin­te în număr mare la vot și să își exercite acest drept fun­damental. Noi venim cu o echipă solidă, profe­sio­nis­tă și unită. Așa cum spunea recent președintele PSD Ti­miș, Sorin Grindeanu, avem toți obligația să contribuim la dezvoltarea și mo­der­ni­zarea județului Timiș, să îi re­prezentăm cu cinste pe ti­mi­șeni.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE