- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Vin alegerile! S-au stabilit secțiile de votare și președinții din Lugoj și Făget

Mondial [1]

Instituția Prefectului Timiș a făcut public procesul verbal, privind desemnarea preșe­dinților birourilor e­lec­torale ale secțiilor de votare din Lugoj și Făget, con­stituite pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European, din data de 26 mai.

În Lugoj cele mai mari secții sunt la Colegiul Teh­nic “Valeriu Branişte”, Sala Sporturilor “IK Gher­mă­nescu” şi Sala Sporturilor “Lavinia Miloşovici”.

În total, sunt 32 la Colegiul Na­ţional “Iulia Haşdeu” (Secția nr. 208) preşedinte de­semnat este Gabriela Ana Țega, Școala 3 (209) – A­lina Lă­cri­mioara Pascu, Grădiniţa PP3 (210) – A­li­na Rodica Sîn­gior­zan, Gră­­diniţa PP4 (211) – Vio­rica Vucan, Gră­diniţa PP4 (212) – Nicoleta Mur­goi, Școala 4 (213) – Sorin Câr­stoiu, Grădiniţa PP5 (214) – Ana Pauliuc, Gră­diniţa PP5 (215) – Adriana Năs­ta­se, Școa­la 2 (216) – Vio­rel Lupu, Gră­diniţa PP7 (217) – Loredana Florina Dă­­ră­banț, Grădiniţa PN 11(218) – Cristina Ioana Antal, Grădiniţa PN11 (219) – Nicolae Cim­po­n­e­riu, Sala Sporturilor “IK Gher­mă­nes­cu” (220) – Ma­ria Elena Stămurean Var­giaș, Sala Sporturilor “IK Gher­mă­nes­cu” (221) – Daniel Marius Copolovici, Sala Sporturilor “IK Gher­mă­nes­cu” (222) – Claudia Da­­n­iela Ungurean, Sala Sporturilor “IK Gher­mă­nescu” (223) – Loredana Hu­țanu, Școala Eftimie Murgu (224) – Dan Ciucu, Școala Eftimie Murgu (225) – Ovidiu Volosciuc, Gră­diniţa PN 13 (226) – Gheor­ghe Vicol, Colegiul Tehnic “Valeriu Branişte” (227) – Casian Atanase, Gră­­diniţa PP 2 (228) – Doru Iu­lian Costi, Școala 1 (229) – Florinela Gălin, Școa­la 1 (230) – Doina Po­pîrlan, Școa­la 1 (231) – Ro­dica Nea­­gu, Clubul Ti­ne­retului (232) – Adela Bla­jo­van, Sala Sporturilor “Francisc Hor­vath” (233) – Ana Ma­ria Petrescu, Baza Ştrand (234) – Alin Cos­min Indru, Sala Sporturilor “Lavinia Milo­şo­vici” (235) – Ri­chard Wag­ner, Sala Spor­­turilor “Lavinia Mi­lo­şovici” (236) – Remus Flo­rea Tamaș, Sala Spor­turilor “Lavinia Mi­lo­şovici” (237) – Mar­ga­reta Dia­na Wagner, Că­­minul Cul­tural Măguri (238) – Csaba Nagy, Grădiniţa PN5 Tapia (239) – Lorena Badiu Savu. În Fă­get acestea vor fi pre­gătite la Casa de Cultură (256) – Sergiu Ardelean, SC Transport Mix Fă­gețeana SA (257) – Lo­re­dana Lazăr, Grădinița PN Fă­get (258) – Florina Lungu, Școala Primară Bă­tești (259) – Elena Camelia Țiucra, fosta Școală Gim­na­zială Begheiu Mic (260) – Simona Lore­dana Ber­za­va, Căminul Cult­ural Bi­chigi (261) – Ro­xana Si­mo­na Grecu, Că­minul Cul­tural Brănești (262) – Iu­țica Cecilia Și­mo­niac, Școa­la Primară Bunea Mare (263) – Roxana Lă­pu­gean, Școala Primară Co­­lonia Mică (264) – Lu­cia Dejica, fosta Școală Ge­ne­rală Jupânești (265) – Ion­el Petrea, Căminul Cul­tural Povergina (266) – Va­sile Lungu, Căminul Cul­tural Te­merești (267) – Va­leria Do­rica Ursulescu.