Ultima oră

Urbanizarea Lugojului, îngreunată de proceduri şi maltratată de inestetic

foto: eyeinthesky

MondialFostul viceprimar Alin Tech acuză proce­du­ra de atribuire a autorizaţiilor de contrucţii de către Primăria Lugoj, solicitând sim­pli­fi­ca­rea birocraţiei.

Consilierul local a lansat o serie de acuze asupra pro­ce­durii de atribuire a au­to­ri­za­ţii­lor de contrucţii din Pri­mă­rie.

“Cunosc situaţia e­mi­terii autorizaţiilor de con­strucţie, pentru că am lucrat la Compartimentul de Ur­ba­nism. Din septembrie 2013, s-a decis ca toate avizele de contrucţie să fie aprobate la şedinţele de executiv, cu toţi şefii de compartimente, mo­ti­vându-se transparenţa. În perioada cât erau controale ale Curţii de Conturi, de e­xem­plu, nu se ţineau aceste şe­dinţe şi s-a ajuns la si­tua­ţii de întârziere şi de 90 de zile ca Primăria să răspundă la unele dosare. Dacă nu a­vea comitetul şedinţă trei luni, nu se aviza nimic, iar vina cădea pe Com­par­ti­men­tul de Urbanism. Lu­cru­rile se defăşoară din pă­ca­te la fel şi în prezent. Re­zultă un blocaj general, de la proiectanţi şi arhitecţi, care îşi văd blocate pro­iectele, până la firmele de construcţii. Cine are interes să aştepte o jumătate de an după certificatul de ur­ba­nism şi încă o jumătate du­pă autorizaţia de con­struc­ţie?”, a spus fostul vice­pri­mar.

Control strict al  intervenţiilor asupra clădirilor din Zona A

El propune o soluţie în ton cu legea: la nivelul Pri­mă­rii­lor pot fi create comisii mix­te de specialitate, care să reunească diferite depar­ta­mente ale administraţiei lo­cale – Urbanism, Juridic, Teh­nic. Comisia se va ocu­pa de toată partea de inves­ti­ţii, proiecte, studii de fe­za­bi­litate.

“Ar fi logic ca, pe lân­gă membrii Comisiei de Ur­banism din cadrul Con­si­liu­lui local, din comisie să facă parte şi societatea civi­lă”, a adăugat Tech.

Nicio inter­ven­ţie asupra clădirilor is­torice sau cu amprentă is­to­rică din Zona A a Lu­go­ju­lui nu se va face fără a­pro­ba­rea acesteia. Orice inves­ti­ţie pri­vată va prezenta pro­iec­tele spre aprobare co­mi­siei care va gira arhitectura din zona centrală. Tech a dat ca exemple negative noul cen­tru comercial situat între Palatul Reformat şi Şcoala 6, Casa Porumb de pe malul Timişului şi fosta casă me­mo­rială Bela Lugosi.

“Pro­pun înfiinţarea acestei co­mi­sii pentru salvarea ar­hi­tec­turii oraşului”, a spus Tech.

O nouă iniţiativă pentru reurbanizarea Lugoului

În acelaşi timp, pe facebook deocamdată, dar cu intenţia de a se organiza în ONG, a apărut “Asociaţia pentru re­ur­banizarea oraşului”, re­pre­zentând societatea civilă.

În declaraţia grupului de ini­ţiativă se spune:

“Ne­mul­ţu­mirea multora dintre con­ci­tadinii noştri, referitoare la valenţele rurale ale Lu­go­ju­lui, accentuate in ultimele decenii, trebuie exprimată concis, într-un dialog con­ti­nuu cu administraţia locală, oricare ar fi ea,indiferent de persoane sau apartenenţa politică. Asociaţia este me­ni­tă să sprijine administraţia în proiectele ei, dar să com­bată energic eventualele de­ra­pa­je. De la proiectele de ur­banism şi până la noile in­vestiţii, de la pastrarea neal­te­rată a patrimoniului cul­tu­ral şi până la respectarea tra­diţiilor lugojene, toate de­mersurile noastre vor a­vea ca scop împiedicarea ru­ra­lizării Lugojului şi ridi­ca­rea lui la standardele unui o­raş european. Să aplaudăm reu­şitele, să criticăm con­struc­tiv derapajele, să ne im­plicăm! Şi să fim o­biec­tivi, pentru că doar aşa vom fi credibili. Lugojul din pe­ri­oada interbelică, centru ur­ban de valoare naţională, a devenit în ultimii 30 de ani un orăşel cu valente ru­ra­­le. Haideţi să-l reur­ba­ni­zăm !”

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE