Ultima oră

Unul dintre directorii care urmează să fie schimbaţi îşi susţine cauza. Vezi replica dată primarului Boldea!

cosmin gheorgheCosmin Gheorghe, directorul Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte”, a trimis redacţiei Redeşteptarea o scrisoare deschisă adresată lugojenilor şi primarului municipiului, după ce a fost atacat direct de către acesta din urmă, fiind acuzat de „incompetenţă managerială”.

Mondial

cosmin gheorgheCosmin Gheorghe, directorul Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte”, a trimis redacţiei Redeşteptarea o scrisoare deschisă adresată lugojenilor şi primarului municipiului, după ce a fost atacat direct de către acesta din urmă, fiind acuzat de „incompetenţă managerială”.

Acesta va fi schimbat din funcţie în ciuda faptului că în 2011 a reuşit să transforme un grup şcolar în colegiu tehnic, iar în 2012 această şcoală a devenit „Şcoală europeană”.

De asemenea, în ultimii doi ani de zile, colegiul Branişte a câştigat proiecte europene în valoare de peste 500.000 de euro şi a devenit membru în Asociaţia Europeană a Şcolilor de Hotelărie şi Turism.

Astăzi colegiul este centru de formare pentru patru proiecte POSDRU, iar în acest an şcolar are aprobate de Consiliul Judeţean 47 de proiecte educaţionale.

„Am oferit oraşului un Colegiu Tehnic, în condiţiile în care în Timişoara astfel de colegii ,,se înghesuiau”, iar estul judeţului părea a nu putea să aibă aşa ceva! Ei bine, acest lucru s-a întâmplat, iar în 2011, adică după un an de zile de manageriat, Lugojul înregistra un Colegiu Tehnic, prin ordin de ministru! Sigur, această nouă denumire trebuia însoţită de noi rezultate!

În al doilea rând, am oferit oraşului o a doua Şcoală Europeană, iar felicitările ministrului educaţiei, dl. Liviu Pop, s-au adresat nu doar mie, ci nouă tuturor, în condiţiile în care acest titlu reprezenta dovada că învăţământul profesional şi tehnic din Lugoj ,,nu doarme”, ci vrea, poate şi este combativ şi competitiv cu alte licee tehnologice din ţară! Să nu uităm că elevi de la Branişte, dar şi de la celelalte licee tehnologice din oraş, merg şi obţin rezultate frumoase la olimpiadele şi concursurile specifice pe meserii”, susţine Cosmin Gheorghe.

În scrisoare, Cosmin Gheorghe face referire şi la rezultatele slabe obţinute de elevii brănişteni la examenul de bacalaureat.

Redăm mai jos întreaga scrisoare:

„Ce înţelegem prin „incompetenţă managerială”

Stimaţi lugojeni,

Vă scriu această scrisoare ca un mijloc de a linişti spiritele, multe din ele neinformate sau rău intenţionate, şi nu pentru a-mi construi vreo ,,apărare” şi nici de ,,a ataca” pe cineva. În spaţiul public, fiecare spune ce vrea-avantajul democraţiei!-chiar şi atunci când are dreptate parţial sau chiar deloc. Din păcate, cei mai mulţi vorbesc fără să întrebe ,,de la sursă”, crezând pe oricine, orice! Nu întotdeauna cel care se află în fruntea bucatelor vrea să recunoască adevărul sau să îl spună, mai ales când acesta nu serveşte intereselor sale.

Preluând funcţia de director adjunct la Grupul Şcolar ,, Valeriu Branişte”, începând cu anul şcolar 2009-2010, am făcut o promisiune pe care, cred eu, am reuşit să o respect: ieşirea din anonimat a liceului, respectiv ,,aducerea unui aer european” în învăţământul lugojean, aer care, în anul de graţie 2010, era destul de limitat la un număr de activităţi şi beneficiari-elevi din oraş. Toate reuşitele au fost rezultatul unei munci în echipă: profesori, elevi, părinţi, parteneri, lugojenii care ne-au sprijinit, fiecare parte urmând să câştige ceva!

Numirea mea ca director plin începând cu luna mai 2010 mi-a oferit posibilitatea de a gândi, analiza, proiecta şi decide un destin ,,altfel” pentru elevii şi cadrele didactice de la Branişte. Muncind nu de unul singur, ci împreună cu atâţia alţii, am reuşit câteva ,,dovezi” de incompetenţă managerială, aşa cum sunt considerate acestea:

În primul rând, am oferit oraşului un Colegiu Tehnic, în condiţiile în care în Timişoara astfel de colegii ,,se înghesuiau”, iar estul judeţului părea a nu putea să aibă aşa ceva! Ei bine, acest lucru s-a întâmplat, iar în 2011, adică după un an de zile de manageriat, Lugojul înregistra un Colegiu Tehnic, prin ordin de ministru! Sigur, această nouă denumire trebuia însoţită de noi rezultate!

În al doilea rând, am oferit oraşului o a doua Şcoală Europeană, iar felicitările ministrului educaţiei, dl. Liviu Pop, s-au adresat nu doar mie, ci nouă tuturor, în condiţiile în care acest titlu reprezenta dovada că învăţământul profesional şi tehnic din Lugoj ,,nu doarme”, ci vrea, poate şi este combativ şi competitiv cu alte licee tehnologice din ţară! Să nu uităm că elevi de la Branişte, dar şi de la celelalte licee tehnologice din oraş merg şi obţin rezultate frumoase la olimpiadele şi concursurile specifice pe meserii! Dar asta nu contează!

Derularea de proiecte europene, cu o sumă de cca 500 000 de euro în numai 2 ani, ar trebui să onoreze, ceea ce mi se întâmplă mie!, dar se pare că nu şi pe alţii! Elevii de la învăţământul profesional, beneficiari ai acestor proiecte, au şansa să cunoască, să descopere, să înveţe cu totul altceva! Altfel spus, să devină competitivi pe piaţa muncii româneşti şi europene! Cred că nemulţumirea privind derularea de proiecte şi insistenţa că acestea afectează ,,învăţatul” ar trebui să fie însoţite şi de o consultare a elevilor beneficiari, în ceea ce priveşte experienţa trăită, dar şi a părinţilor acestora, în ceea ce priveşte oportunitatea oferită copiilor dumnealor! Cred că elevii ar trebui întrebaţi dacă îşi (mai) doresc să trăiască, poate, experienţa unică a vieţii lor! Proiectele, fie ele locale, judeţene sau europene, au menirea să lucreze într-un punct esenţial al formării acestor copii: socio-profesional!

Colegiului Tehnic ,,Valeriu Branişte” nu i se oferă ,,pe tavă” finanţări guvernamentale sau internaţionale, noi fiind obligaţi să ne zbatem pentru a accesa fonduri! Şi cred că efortul colegilor mei de a accesa finanţări judeţene, naţionale şi europene, ÎN BENEFICIUL ELEVILOR, profesorul primind doar o hârtie că a derulat acel proiect, ei bine, cred că acest efort ar trebui apreciat!

Sigur, rezultatele la examenul de bacalaureat nu sunt mulţumitoare şi nu cred că am ieşit vreodată public sau în particular să-mi exprim vreo ,,mulţumire” privind bacalaureatul! Dimpotrivă! Corpul profesoral de la Branişte depune un efort suplimentar în a lucra cu elevii, incomparabil cu efortul depus în alte licee, lucru care ar trebui să fie cunoscut şi înţeles de către orice persoană cu minimă experienţă didactică. Pe de altă parte, cred cu tărie că politica dusă la nivel de şcoală privind pregătirea suplimentară- GRATUITĂ!-a elevilor, şi în afara orelor de curs; prezenţa continuă şi constantă a dascălilor la ore; neimplicarea elevilor de clasa a XII a în alte activităţi, tocmai pentru ca ei să fie concentraţi pe examenele de final; orientarea şcolară şi profesională realizată la modul real, corect şi individualizat: elev-părinte de clasă terminală; toate acestea şi multe altele nu îndreptăţesc pe nimeni, dar pe absolut nimeni, să acuze şcoala sau echipa managerială că nu şi-ar fi făcut datoria!

Elevii din actualele generaţii sunt elevi ce vin din şcoala generală cu numeroase lacune, iar recuperările nu permit, după 4 ani de liceu, atingerea standardelor specifice clasei a XII a, ci un nivel mult mai jos. Din păcate! Chiar dacă bacalaureatul este considerat o condiţie necesară a angajării, acest lucru este complet GREŞIT, o politică eronată a statului român, perpetuată în ultimii 10-15 ani! Elevii de la învăţământul tehnologic primesc o calificare profesională ce ar trebui să fie recunoscută pe piaţa muncii! Acesta este rolul liceului tehnologic: să scoată pe piaţa muncii meseriaşi! Sigur, nu perfecţi, dar, cel puţin, familiarizaţi cu ideea de muncă! A cere mereu promovabilitate la bacalaureat, fără să ţii cont de premisele învăţământului tehnologic, înseamnă să reduci populaţia şcolară la un număr relativ mic de elevi, cu o anumită aplecare către studiu teoretic! Iar dacă elevilor de la liceul tehnologic li se cere să fie performeri atât în meseria lor viitoare, cât şi la cultură generală-bacalaureatul se dă din cultură generală!-, mă întreb: oare nu ar trebui să decidem ce desfiinţăm: liceul teoretic, de vreme ce elevilor de la învăţământul tehnologic li se cere şi teorie şi practică, sau liceul tehnologic, şi devenim toţi nişte teoreticieni, cu bacalaureat promovat, lucrând la fabrici din oraş şi nu numai! Credeţi-mă: aceasta este o falsă dilemă ce, însă, inflamează spiritele!

De ce nimeni nu vorbeşte de promovabilitatea de 100% la examenele de atestare profesională? Pentru că toţi reducem instruirea la un examen de bacalaureat! Dar noi facem formare profesioanală iar ţara are nevoie de meseriaşi, fiindcă aceştia aduc salariile multora dintre cei care au promovat examenul de bacalaureat!

Eu am mulţumirea că elevii Colegiului Tehnic ,,Valeriu Branişte” din Lugoj sunt performeri acolo unde trebuie, când trebuie, cât trebuie, şi, uneori, chiar şi la discipline de cultură generală, spre surprinderea plăcută a tuturor. Aici este meritul colegilor mei, care găsesc ceea ce este cel mai bun în aceşti elevi, dar şi meritul elevilor, care înţeleg mizele jocului educaţiei.

Introducerea unui anumit grad de disciplină în şcoală, stabilirea anumitor relaţii pozitive şi constructive director-profesori-elevi-părinţi-parteneri, crearea spiritului de organizaţie şcolară în cadrul unei instituţii şcolare, asumarea de către Colegiul Tehnic ,,Valeriu Branişte” a desfăşurării de activităţi/ acţiuni pe care alte instituţii şcolare refuzau/ nu puteau/ nu ştiau să le deruleze, unele dintre ele chiar de nivel internaţional, schimbările majore din şcoală, în sensul asigurării unui climat pozitiv de ÎNVĂŢARE, dar, mai ales, de EDUCARE, toate acestea au făcut obiectul politicii manageriale 2010-2012.

Ca pe orice unitate şcolară, lipsa banilor sau sumele mici alocate, ne-a pus în situaţii dificile de plată a unor cheltuieli curente! Dar ce anume poate face un director când, dorind să ţină elevii în şcoală, nu acasă, la temperaturi de -20 de grade Celsius, nu vorbeşte cu Dumnezeu pentru a da căldură, ci foloseşte sistemul centralizat al şcolii, generând astfel cheltuieli fireşti? Ce să facă un director care nu poate controla inflaţia, creşterea preţurilor, dar care dotează şcoala cu aparatură electronică ce consumă curent sau aprobă activităţi de seară ori în week-end, în care,din nou, se consumă şi curent?

Am să reamintesc faptul că unitatea şcolară pe care am manageriat-o şi-a dat măsura valorii ei ca unitate reprezentativă în condiţiile în care, atunci când a trebuit, cadrele didactice au întreprins demersurile formale pentru a deveni centru de formare POSDRU-destinat formării pentru toţi profesorii şi alţi angajaţi de stat din zona Lugoj şi estul judeţului Timiş! Altfel spus, Lugojul a fost pus pe harta formării profesionale la nivel de judeţ, prin asumarea rolului de centru de formare de către Branişte, asumare prin COMPETIŢIE şi nu ,,pe pile”!

Este curată ,,incompetenţă” să chemi organismul de control al Ministerului Educaţiei-ARACIP pentru a introduce noi calificări profesionale, controale finalizate cu calificativul Foarte Bine şi aprobarea introducerii acestor calificări! Care şcoală din Lugoj a chemat, din proprie iniţiativă, control pentru a schimba ceva în cadrul ei? Atenţie: control solicitat, nu impus de cineva!

O ultimă dovadă a incompetenţei este legată de îndeplinirea unei sarcini ,,asumată”: mutarea Grupului Şcolar ,, Ştefan Odobleja”, în urma comasării, în incinta Colegiului Tehnic ,,Valeriu Branişte”. Fără a deranja pe nimeni, apelând la parteneri şi, curios lucru, la elevi, am reuşit să mutăm o bună parte din logistica existentă la Odobleja, dar, totodată, fără nici un fel de obligaţie personală, să fac în aşa fel ca nici o persoană, de la niciunul din cele 2 licee, să nu rămână fără loc de muncă, cel puţin pentru moment!

Ar fi foarte lungă lista realizărilor pe care brăniştenii le au în decursul celor 2 ani: 2010-2012. Sugerez celor interesaţi să caute în mass-media locală, dar şi în cea judeţeană sau chiar naţională informaţii despre Grupul Şcolar ,,Valeriu Branişte”/ Colegiul Tehnic ,,Valeriu Branişte” pentru a vedea că Lugojul apare în presa centrală cu veşti despre crime oribile, trafic de droguri, nunţi ce generează blocaje în trafic, dar şi cu veşti despre ,,ce a mai făcut Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte”. Nimic altceva şi despre nimeni altcineva!

Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă azi, în ceea ce mă priveşte, nu îmi scade valoarea personală şi profesională. Reprezentând judeţul, eu, cel care am condus ,,prost” Colegiul Tehnic ,,Valeriu Branişte”, am adus totuşi acestui judeţ o anumită poziţie la nivel de Minister al Educaţiei, oricât de mult displace acest lucru! Totul este meritul atmosferei plăcute din acest colegiu, unde funcţionează principiul învăţării şi formării: ,,nu se ştie cină dă şi cine primeşte!”

Am să mulţumesc tuturor celor care m-au creditat cu încrederea dumnealor şi cărora cred că am reuşit să le dovedesc că pot fi un partener de dialog, corect şi perseverent, cu calităţi dar şi cu multe defecte! Important este că nu am înţeles niciodată această şcoală ca fiind ,,moşia lui tata”, ci un loc în care trebuie să dai măsura valorii tale, în beneficiul celor care au nevoie de această valoare. Am să le mulţumesc tuturor celor care m-au/ne-au sprijinit să facem ceea ce astăzi este considerat de către unii ca fiind prea puţin important şi îi rog să continue în a ne sprijini.

Din punctul meu de vedere, aceasta este prima şi unica atitudine publică pe care o voi lua legată de subiectul dezbătut al schimbării directorilor, considerând că faptele şi nu vorbele trebuie să susţină activitatea şi valoarea unui om.

Cu deosebită consideraţie,

prof. Cosmin GHEORGHE”

{jathumbnail off images=””}

 

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE