- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj a primit calificativul maxim la categoria sa

Mondial [1]

uedÎn şedinţa Consiliului ARACIS din data de 29 martie 2012, ţinută la Bucureşti, s-a finalizat evaluarea externă a calităţii academice pentru Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj.

uedAgenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat Universităţii Europene Drăgan cel mai înalt calificativ pentru categoria sa. În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 29 martie 2012, ţinută la Bucureşti, s-a finalizat evaluarea externă a calităţii academice pentru Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj.

Prin adresa cu numărul 1686 din 29 martie 2012, Consiliul ARACIS anunţă conducerea Universităţii Europene Drăgan, reprezentată prin rector, prof. univ. dr. Persida Cechin-Crista, că a avizat acordarea calificativului „De încredere” Universităţii lugojene, calificativul maxim pentru categoria sa de instituţie de învăţământ superior.

Conform criteriilor de evaluare ARACIS, la ora actuală instituţiile de învăţământ superior se clasifică în universităţi de „încredere ridicată” (aici intră în discuţie doar cele care au departamente de cercetare etc.), de „încredere”, de „încredere limitată”, iar ultima categorie este „neîncredere”.

Raportul Consiliului ARACIS şi documentele de referinţă ale acestuia vor fi publicate pe site-ul agenţiei în data de 20 aprilie 2012. Următoarea evaluare va avea loc peste patru ani.

ARACIS este agenţia publică însărcinată prin lege cu evaluarea, acreditarea şi autorizarea temporară a învăţământului superior din România. Este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Universitar – ENQA.