- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Un milion şi jumătate de euro pentru proiecte noi în comuna Bârna

Mondial [1]Reprezentanţii ad­mi­nis­tra­ţiei locale din Bârna au fi­na­lizat documentaţia pentru un proiect care vizează as­fal­tarea ultimilor kilometri de drumuri din comună.

Este vorba de o porţiune de doi kilometri cuprinsă între localitatea Bârna şi Să­ră­zani şi o altă porţiune, tot de doi kilometri, între Bo­ti­neşti şi Surducu Mic, co­mu­na Traian Vuia.

”Proiectul este finanţat din fonduri europene cu suma de un milion de euro şi mai include asfaltare de străzi în Botineşti, Jureşti şi Sărăzani. În total sunt şapte kilometri de drum comunal şi străzi. Urmează să de­pu­nem proiectul în această pe­rioadă şi în primăvară să pri­mim fondurile. La ca­pi­to­lul drumuri, aceştia sunt ul­timii kilometri rămaşi ne­modernizaţi. Odată ce vom finaliza şi această investiţie, comuna Bârna nu va mai a­vea nici un drum neasfaltat, fie că el este comunal sau ju­deţean”, ne declară pri­ma­rul Dumitru Pecora.

Tot în a­ceastă perioadă, edilii vor mai depune şi un alt proiect cu finanţare eu­ro­peană, care vizează con­struirea unei noi gră­diniţe şi a unui dis­pen­sar.

Ele vor fi realizate pe un perimetru aflat între şcoa­la gimnazială şi centrul de informare tu­ris­tică.

Pr­o­iec­tul are o va­loa­re de 500.000 de euro.