- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Tinerii din Lugoj, şomeri cu acte în regulă

Tinerii din Lugoj care au absolvit o formă de în­vă­ță­mânt şi nu urmează o altă şcoală ori nu reuşesc să-şi găsească loc de muncă în maximum două luni pot depune solicitare și în acest an la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Lugoj, pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

„Pentru a putea fi în­re­gistraţi, tinerii trebuie să depună un dosar la Agenţia Locală Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu ur­mă­toa­rele documente: actul de identitate, certificatul de naştere, certificatul de că­să­torie, dacă este cazul, di­ploma de absolvire a şcolii, toate in original şi co­pie xerox, adeverinţă eli­berată la liceu în care să fie men­ţio­nată data ab­sol­virii, dacă din diplomă nu re­zultă această dată, ade­ve­rinţă de la me­dicul de fa­milie cu men­ţiunea „apt de muncă” şi declaraţie pe propria răspundere, lega­li­za­tă, din care să rezulte că de la terminarea şcolii nu a fost angajat şi că nu ur­mea­ză alte forme de în­vă­ţământ”, a decla­rat Nastasia Drăgan, inspector de specialitate în cadrul ALOFM Lugoj.

Pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj timp de șase luni, tinerii trebuie să îndeplinească câteva con­diţii şi anume să fi depus actele pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă la A­gen­ţia Locală în cel mult 60 de zile de la absolvire şi să aibă cel puţin 16 ani.