Ultima oră

Suntem singurul partid politic care are un program de guvernare (P)

Călin Dobra vrea să susțină din Parlament marile proiecte de dezvoltare ale Timișului

Mondial– Domnule Dobra, cam­pa­nia electorală a ajuns la fi­nal. Câteva considerații, a­cum înainte de vot?
– În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor timi­șe­ni­lor care au interacționat cu noi în aceste săptămâni. Am intrat în contact, zilnic, cu zeci și sute de oameni, care au fost prezenți la întâlnirile noastre, în cadrul cărora le-am prezentat programul de guvernare al PSD. La fel ca la alegerile locale, am constatat cu satisfacție că timișenii știu foarte bine care e partidul ce a guvernat eficient și în fo­losul oamenilor. Efectele creș­te­rii economice din Gu­vernarea Ponta s-au resimțit di­rect în buzunarele ro­mâ­ni­lor: salarii și pensii majorate, redeschiderea spitalelor, mo­dernizarea școlilor, investiții în infrastructură. La nivelul mu­nicipiului Lugoj, aceste rea­lități sunt și mai bine cu­noscute de oameni, pentru că aici primarul Boldea și e­chi­pa sa au reușit să aducă in­ves­tiții mari, să deschidă noi oportunități pentru mediul de afaceri. Pentru că v-ați referit la ziua votului, lansez un apel către lugojeni să participe în nu­măr mare la vot și să alea­gă pentru viitor.
– Cum apreciați că s-a des­fă­șurat campania la Lugoj?
– Noi am mers, ca de obicei, pe o campanie pozitivă, pen­tru că am avut ce să co­mu­ni­căm oamenilor. Suntem sin­gu­rul partid politic care are un program de guvernare, rea­lizat de specialiști în eco­no­mie, în industrie, finanțe, a­gricultură. Atunci când ai su­biecte de dialog cu ce­tă­țe­nii nu ești nevoit să recurgi la tertipuri ieftine de campanie. Așa cum v-am mai spus, noi niciodată nu am făcut cam­pa­nie negativă. Sunt sigur că oa­menii apreciază acest lu­cru, pentru că totuși ne aflăm în Banat, nu la Tecuci sau în sectoarele Bucureștiului.
– La cine vă referiți?
– În ultimele zile de cam­pa­nie, am constatat că cei de la PNL au distribuit un pliant care conține o serie de ma­ni­pulări și minciuni grosolane; a­cest lucru sigur că denotă dis­perare, iar noi nu am făcut altceva decât să sesizăm au­to­ritățile responsabile, pentru că e vorba de un material care încalcă legislația electorală. Dar, acum la final de cam­pa­nie, vreau să rămânem op­ti­miști, așa cum au fost cei mai mulți lugojeni cu care am reușit să mă întâlnesc în ul­timele săptămâni. Pe de altă parte, contactul meu cu co­mu­nitatea de aici e unul per­manent, sunt născut în Lugoj, aici am familia, aici voi locui în continuare și vreau să-mi aduc contribuția la dez­vol­ta­rea orașului nostru. Nu vreau să arăt cu degetul, tocmai pen­tru că am convingerea că lu­gojenii îi vor taxa pe cei care au recurs la manipulări și atacuri la persoană. Atunci când nu ai despre ce să le vor­bești oamenilor…așa se în­tâm­plă. Lugojul nu e o zonă con­flictuală, aici nu prind manevrele de Dâmbovița, iar cei obișnuiți cu combinații și jocuri de imagine cred că vor primi o lecție peste câteva zile.
– Ca viitor deputat, ce ne pu­teți spune despre prio­ri­tă­țile dumneavoastră?
– Vreau să acționez, pe tot tim­pul mandatului, în două di­recții: una care vizează r­e­credibilizarea parla­men­ta­ru­lui român și a doua, dar la fel de importantă, să susțin ma­rile proiecte de dezvoltare ale Timișului și ale zonei Lu­go­ju­lui. În primul caz, îi asigur pe cetățeni că vor avea în mine un deputat serios, care se va axa pe contribuția la crearea unui cadru legislativ coerent în domeniile de spe­cia­lizare. Legat de județul nostru și de Lugoj în parti­cu­lar, vreau să sprijin admi­nis­trația noastră, să contribui la atragerea de noi oportunități de dezvoltare pentru județ. A­vem la Consiliul Județean Ti­miș o echipă performantă, con­dusă de președintele So­rin Grindeanu, iar proiectele mari de modernizare ale Ti­mișului, care au fost deja lan­sa­te, trebuie susținute în Ca­pi­tală de oameni dedicați ju­de­țului. Împreună cu colegii mei care vor ajunge în Par­la­ment vreau să facem echipă și cu aleșii celorlalte partide pentru a duce Timișul pe pri­mul loc în țară la toate capi­to­lele. De asemenea, îi asigur pe toți lugojenii, indiferent de opțiunile lor, că ușa ca­bi­ne­tu­lui meu parlamentar va fi me­reu deschisă și că atât echipa mea, cât și eu personal o să fiu la dispoziția tuturor oa­me­nilor o­nești și corecți din co­munitatea noastră. Pentru mine, e o onoare deosebită să pot să reprezint Lugojul pe pri­ma poziție a listei de can­didați propusă de PSD Timiș.

Publicat la comanda PSD Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj . Cod mandatar financiar: 11160007.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE