"> Studiul geotehnic – ce este și ce avantaje prezintă? | Redesteptarea

Studiul geotehnic – ce este și ce avantaje prezintă?

 Studiul geotehnic – ce este și ce avantaje prezintă?

Studiul geotehnic reprezintă un pas necesar și obligatoriu în realizarea oricărei construcții. Se efectuează în faza de proiectare a construcției, mai precis în faza realizării proiectului tehnic aferent studiului de fezabilitate și a documentației tehnice pentru autorizarea construcțiilor.

Pentru ce avem nevoie de studiu geotehnic?

Scopul studiului geotehnic este acela de testa calitatea terenului pe care urmează să se construiască și de a stabili caracteristicile acestuia, precum și eventualele probleme.

În funcție de rezultate, se stabilesc soluțiile optime pentru fundarea construcției, operațiunea fiind astfel foarte importantă pentru a conferi rezistență și stabilitate viitorului edificiu.

În ce constă acest studiu?

Pentru a testa terenul pe care urmează să se construiască, specialiștii efectuează foraje, prin intermediul cărora sunt recoltate probe de sol, care sunt supuse ulterior unor analize în laboratoarele geotehnice.

Conform specialiștilor de la hidrogeofor.ro, cu cât construcția este mai complexă, cu atât va fi nevoie de analize mai amănunțite, care necesită investigații suplimentare în teren. Numărul forajelor necesare și adâncimea la care acestea se efectuează depinde și de riscurile geotehnice ale terenului precum apa subterană sau încadrarea în riscul seismic.

Care sunt cele mai dificile terenuri?

Terenurile cele mai puțin recomandate pentru ridicarea unor construcții au anumite caracteristici care sporesc gradul de risc și presupun un cost mult mai ridicat al investiției. În această categorie se încadrează solurile nisipoase afânate, precum și cele nisipoase saturate, cu posibilitatea de lichefiere în caz de cutremur.

Nu sunt recomandate nici solurile fine, cu consistență scăzută, cele argiloase cu contracții mari și nici cele care conțin materii organice în proporții mai mari de 6%.

Terenurile în pantă prezintă risc sporit de alunecare, iar solurile loessoide sunt sensibile la umezeală, devenind astfel instabile.

De asemenea, terenurile cu umpluturi de pământ efectuate necontrolat nu prezintă siguranță, dacă au cu o vechime mai mică de 10 ani. Nu în ultimul rând specialiștii spun că și terenurile cu umpluturi menajere trebuie evitate, indiferent de vechimea acestora.

Care sunt etapele?

Numărul de etape necesar variază de la caz la caz însă există trei faze esențiale, după cum urmează:

  • Efectuarea forajelor – este esențială pentru că prin această procedură se obțin probele de sol care vor fi analizate. În funcție de complexitatea construcției și de caracteristicile terenului, poate fi necesar un singur foraj, la o adâncime sub 10 metri, precum și mai multe, la adâncimi mult mai mari.
  • Analiza probelor de sol – probele prelevate în urma forajelor sunt trimise apoi la un laborator geotehnic. Aici sunt efectuate o serie de analize specifice, în cursul cărora sunt determinate principalele caracteristici mecanice ale terenului supus studiului geotehnic.
  • Redactarea studiului – este etapa finală, în care specialiștii realizează un raport, pe baza informațiilor obținute în urma primelor două faze ale proiectului. Ținând cont de rezultatele analizelor, aceștia fac și recomandări privind efectuarea fundației viitoarei construcții.

Care sunt costurile?

Nu putem vorbi de un preț standard, costurile variind în funcție de complexitatea studiului și de numărul de investigații necesare. Spre exemplu pentru o casă simplă P+1, ale cărei laturi nu depășesc 16 metri, este nevoie de un studiu geotehnic la preț mic, având în vedere că este nevoie de un singur foraj de 5-6 metri adâncime.

Situația se schimbă substanțial în cazul blocurilor de locuințe cu cel puțin 10 etaje și subsol pe mai multe niveluri, pentru care sunt necesare foraje de 20-30 de metri. Evident că prețurile vor crește pentru construcțiile mult mai complexe precum clădirile înalte de birouri, costurile fiind mai mari și în funcție de caracteristicile terenului și de numărul de investigații suplimentare.

Detaliile oferite de specialiști în urma efectuării studiului geotehnic au doar titlu de recomandare, constructorul având libertatea de a lua propriile decizii referitoare la dimensionarea structurii de rezistență. În majoritatea cazurilor, aceștia țin cont de recomandări, având în vedere să riscurile ulterioare sunt foarte mari, mai ales în cazul construcțiilor de o mare complexitate.   

Susa foto: https://pixabay.com/ro/photos/instala%C8%9Bie-de-instala%C5%A3ie-de-foraj-4429049/

cristi

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *