Ultima oră

Sistemul vechi de alimentare cu apă al oraşului, aproape de colaps

Vechile reţele de alimentare cu apă din municipiu, mult prea uzate, fac din ce în ce mai greu faţă sarcinilor.

A­va­riile în sistem sunt la ordinea zilei, iar în ultima perioadă au început să ce­deze tot mai des şi ma­gis­tralele de apă.

A­proa­pe toa­te zonele din oraş sunt ­a­fec­tate, intervenţiile de re­me­diere ­a fisurilor din vechile ţevi de fier, instalate în mare parte în urmă cu 40 de ani, se văd şi pe drumurile din oraş.

În medie au loc două-trei a­va­rii zilnic la reţeaua de apă. De aproape opt ani de zile, ad­mi­nis­tra­ţia locală se chinuie să în­lo­cuiască tubulaturile sis­te­mu­lui de alimentare cu apă, dar lucrările au intrat în im­pas şi au fost stopate din cau­za u­nor neînţelegeri între primărie şi firma din Ca­ransebeş care fa­ce exe­cu­ţia, aceasta din ur­mă ma­jo­rând preţurile pen­tru lu­crări,  propunere re­fuz­a­t­ă în­­să de administraţia lo­ca­lă.

“Noi nu acceptăm mărirea pre­ţurilor.În continuare tre­bu­ie respectaţi termenii din con­tract şi până la sfârşitul a­cestui an mai sunt de cheltuit în jur de 1.000.000 de lei pen­tru conducte noi stra­dale şi din cartiere care tre­buie ra­cor­date la ma­gis­tra­le. Sperăm ca Hidro­con­strucţia Caranse­beş să con­ti­nue lucrările con­form con­tractului” a spus Francisc Bol­dea, primarul Lu­gojului.

Si­tuaţia conti­nuă­rii lu­cră­ri­lor, însă, nu a fost clarificată până în prezent,  iar în teren se fac doar in­ter­venţii la a­va­riile care apar per­manent la vechiul sistem. Pâ­nă a­cum doar şapte blocuri din cele peste 500 existente în oraş sunt alimentate prin ţevi noi. Întârzierile de mo­der­­ni­za­re a reţelei în­greu­nea­­ză ges­tionarea sis­te­mu­lui şi fac im­posibilă creşte­rea pa­ra­me­tri­lor de calitate a apei.

Nu­mai în ultimele două săp­tă­mâni, magistra­le­le de apă de peste 200 mm s-au spart în patru locuri, peste 20 de a­varii fiind în­registrate la alte con­ducte de capacitate mai mică de pe străzile Bistrei, N. Băl­ces­cu, Caransebeşului, Cor­­net, Cotu-Mic, Poalele Vii­lor, dar şi în satul Măguri.

“În ultima perioadă au fost re­­zolvate avarii la con­duc­te­le de capacitate de la P­o­dul de Fier, Unic, Ti­mi­şoa­rei (zona in­d­ustrială). Sunt conducte vechi din anii ’70, ’80”, se ­a­rată într-un co­mu­ni­cat al Me­ridian 22.

În timp ce primăria se con­trea­ză cu cei care au câş­tigat contractul de intro­du­cere a unui nou sistem de ali­men­tare cu apă, avariile se în­mul­ţesc, iar parametrii apei care vine pe ţevile mâncate de rugină scad tot mai mult.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*