- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

”Semne către viitor”, un proiect suspendat în bătaia vântului

Mondial [1]

Atunci când Primăria lu­go­jeană a câştigat proiectul ”Semne către viitor” cu o­ra­şul ”geamăn” Vârşeţ din Serbia vecină, am avut pe de o parte bucuria adjudecării unui proiect european, şi pe de altă parte am nutrit spe­ranţa firavă că acesta va im­pulsiona turismul la Lu­goj şi împrejurimi. La ani de zile de la implementare, avem mari rezerve că turismul s-ar fi dezvoltat spectacuulos, cel puţin în cazul Lugojului.

În schimb, ne-am ales cu nişte indicatoare stradale care îndreaptă eventualii vizitatori spre obiective turistice precum…

Ştradul sau Insula Cotu Mic. Din­colo de faptul că res­pectivele indicatoare puteau fi con­fec­ţionate bine mersi şi pe plan local, ele arată acum jalnic. Materialul adeziv este de­colorat, iar literele de­cu­pa­te la ordinator sunt crăpate sau desprinse şi atârnă în bătaia vântului.

Dincolo de as­pectul jerpelit, indicatoarele menite a impulsiona tu­ris­mul în urbea de pe Timiş au devenit suportul ideal pentru anunţuri de mica publicitate, dintre care unul recent cu „Caut bonă pentru copil” a atras atenţia. Ne-am mai ales şi cu nişte pliante turistice depăşite la doar câteva luni de la apariţie, multe din clădirile prezentate schim­bându-şi aspectul şi culoarea faţadelor.

”Semne către viitor” a fost un proiect comun Lugoj – Vârseţ pentru dezvoltarea turis­mu­lui. Cu ani în urmă, Primăria Lugoj a elaborat împreună cu municipalitatea din Vârşeţ, (Serbia), oraş înfrăţit cu Lugojul, un pro­iect cu fi­nan­ţare euro­peană ne­rambursabilă privind coo­perarea transfrontalieră pen­­tru dezvoltarea turis­mu­lui în cele doua oraşe şi zonele învecinate.

Costul total al proiectului pentru Lugoj era de 59.110 Euro, din care finanţarea PHARE, de 53.110 Euro (89.85%), iar su­ma de 6.000 Euro (10,15%) o reprezenta co­fina­nţarea locală.