- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Secțiile de votare din spațiile private, mutate în alte instituții

Mondial [1]Mai multe secţii de votare din Lugoj vor fi mutate în alte spații, în cauză fiind secţiile care au fost organizate în trecut în incinta unor societăţi private de pe raza municipiului.

La alegerile din acest an lugojenii care au fost aron­daţi la secţia de votare de la so­cietatea Tehnocer, de pe stra­da Herendeştiului şi cei re­partizaţi în locaţia de la nu­mărul 33A, de pe strada Bu­ziaşului vor fi mutaţi la Școala Generală 1, din stra­da Bocşei.

Alegătorii în­scrişi la societatea hotelieră Mura, de pe strada Ti­mi­şoa­rei, vor vota în acest an la Sala Spor­turilor I.K. Gher­mă­­nes­cu (fostă Viitorul), unde vor funcţiona patru sec­ţii de votare (cu una mai mult ca până la ultimele a­legeri).

“A­ceste modificări nu crea­ză probleme de na­tură or­ganizatorică sau lo­gis­tică. A­vem toată dotarea ne­­ce­sa­ră asigurată”, a preci­zat Do­ri­na Bărbulescu, din cadrul compartimentului ju­ri­dic al Primăriei Lugoj.

Din acest an în corpul ex­per­ţilor el­ec­to­rali au fost ad­mise 10 per­soane, care nu au mai pr­e­stat servicii în secţiile de votare, niciodată, până a­cum.

Măsura a fost luată de au­to­ritatea elec­to­ra­lă, pen­tru a suplini lo­cu­rile rămase vacante, după ce mai mulţi experţi electorali, cu studii juridice, au fost re­dis­tribuiţi în judeţ.

Experţii electorali vor ocupa func­ţiile de pre­şe­dinte de secţie sau de loc­ţii­tor.

Pentru cele 32 de sec­ţii din Lugoj este asigurat tot personalul cu funcţii de răspundere cerut de le­gis­la­ţia în vigoare, la care se a­dau­gă din acest an şi ope­ra­to­rii pe calculator.