- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Să fie bine, ca să nu fie rău! Astrele prevăd un 2018 mai bun decât precedentele

Mondial [1]Tendințele astrale arată că anul 2018 ar fi mai puțin turbulent decât 2016 și 2017, dar cu o serie de combinații plane­tare mult mai multe decât am văzut în ul­timii ani.

Planeta Saturn a revenit în do­miciliul său în Capricorn şi acest lucru se întâmplă odată la 29 de ani. Saturn ne oferă ceea ce merităm și nu mai mult. Nu vor exista nici fa­ci­lități și nici scurtături care să ne consolideze cariera.

Doar pro­priile eforturi contează în pe­rioada de 2,5 ani în care Sa­turn va traversa Capricornul şi se va întâlni cu Pluton.

Întâlnirea dintre Saturn și Pluto s-ar putea numi foarte bine lupta dintre BINE şi RĂU lupta pentru a depăși condiţia umană, pentru a ne transforma la nivel de societate.

Pluto se aliază în 2018 cu Jupiter şi asta înseamnă că îi dă tot sprijinul de care are nevoie planeta norocului pentru a se manifesta. Este un moment bun pentru a privi înainte şi a fructifica orice şansă.

Berbec: Veți simți că în 2018 sunteți (…).

Continuarea previziunilor pentru fiecare zodie în parte în paginile săptămânalului Redeșteptarea pe care îl găsiți la punctele de difuzare a presei.