Ultima oră

Retrospectiva unui an cu de toate: ambasadori, alegeri şi surprize politice

MondialPoate cel mai important as­pect care a influențat e­vo­lu­ția orașului în anul trecut a fost cel economic. Lugojul a­nului 2016 a înregistrat o incredibilă rată a șomajului, de doar 0,7%, mai bună și decât cea a județului Timiș, de 1,25%, a doua cea mai redusă rată a șomajului din țară. 2016 a fost, printre al­te­le, anul inaugurării la Lu­goj a unei investiții majore, de peste 20 de milioane de eu­ro, și anume centrul lo­gis­tic Lidl.

Expansiunea in­vestițională continuă cu nume sonore precum Kau­fland, Dedeman, Carrefour sau Altex.

Prima vizită a unui ambasador american la Lugoj

Lugojul anului 2016 a mai înregistrat un eveniment important: prima vizită a unui ambasador al Statelor Unite ale Americii în orașul timișean. Astfel, 23 aprilie a fost la Lugoj o veritabilă zi a prieteniei româno – a­me­ri­cane. Excelenţa Sa, Hans Klemm, ambasadorul la Bu­cu­reşti, a primit Cheia O­ra­şului, cea mai înaltă dis­tincţie acordată de au­to­ri­tă­ţile locale. În context, me­ri­tă subliniat faptul că, printre marii angajatori din Lugoj, se numără și foarte cu­nos­cu­ta firmă americană Honey­well, care are la Lu­goj divizia Honeywell Life Safety Romania.  

Episcopul Mesian, întâlnire la Vatican cu Papa Francisc I

Un alt ambasador, de data aceasta al Lugojului, a făcut în ianuarie anul trecut o im­portantă vizită la Roma. Pe plan religios, am consemnat vizita la Vatican a Prea Sfinției Sale Alexandru Me­sian, episcop greco-catolic de Lugoj. Episcopul lugo­jean a avut cu acest prilej o întrevedere cu Papa Fran­cisc I, capul Bisericii Cato­li­ce, considerat de revista americană ”Times” în top 5 al celor mai influente per­so­nalități ale lumii în anul care a trecut. Cu acest pri­lej, PSS Mesian i-a înmânat Pa­pei cartea sa au­to­bio­grafică  „File din viaţa mea”, care a fost lansată și la Galeria Pro Arte din Lu­goj, la începutul lunii a­pri­lie.

ÎPSS Ioan, Mitropolitul Banatului, o prezență constantă printre lugojeni

Tot pe plan religios, ÎPSS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, și-a făcut simțită prezența cu numeroase o­ca­zii – sărbători religioase, hra­muri de biserici, eve­ni­men­te din viața Armatei etc. Ultima sa prezență din anul trecut a fost legată de fru­moa­sa aniversare de 250 de ani a Bisericii Ortodoxe ”A­dormirea Maicii Dom­nu­lui”, construcție care im­pre­sionează și astăzi prin di­men­siuni și aspect arhi­tec­tu­ral. Sărbătoarea a coincis cu cea de-a doua zi de Cră­ciun, 26 decembrie 2016.

Boldea și-a adjudecat la scor al treilea mandat de primar al Lugojului

Scena politică, generatoare de pasiuni puternice, nu pu­tea lipsi din peisajul anului 2016. Social democrații și-au consolidat și extins pu­te­rea pe plan local, unde pri­marul en titre Francisc Bol­dea a repurtat o nouă vic­to­rie (48% din sufragii, adică 6.800 de voturi). Chiar dacă nu a mai fost ales cu 76% din voturi, ca acum patru ani, Boldea s-a dovedit a fi un edil șef care și-a păstrat po­pularitatea în rândul lu­go­jenilor. O performanță no­tabilă a obținut Claudiu Bu­ciu, care, din postura de independent, a reușit să adune 4.045 de voturi, adică a­proape 28% din totalul ce­lor valabil exprimate. PSD a reușit să se impună și în Consiliul local, unde are 10 consilieri din 19.

PSD, victorie zdrobitoare și la alegerile ”mari”. Lugojul îl trimite pe Călin Dobra în Camera Deputaților

Evenimentul politic al lunii decembrie au fost alegerile parlamentare. Așteptată cu ma­re nerăbdare, cea de-a doua rundă a marelui meci politic PSD – PNL a con­sem­nat o victorie zdro­bi­toa­re a ta­be­rei ”roșii”, care a reușit în pre­mieră să do­mi­ne și județele din Banat și Ardeal. Municipiul nostru nu a făcut excepție și s-a aliniat trendului național. PSD a câștigat Lugojul cu un scor dublu față de PNL. Pentru Camera Deputaților, 5.022 de lugojeni au votat PSD (41,54%) față de 2.925 care i-au preferat pe liberali (24,20%). La Senat, scorul a fost 5.076 (42,5%) PSD versus 3.428 (28,4%) PNL. În aceste condiții, doar lu­go­jeanul Călin Dobra a in­trat în Parlamentul Ro­mâ­niei, ca deputat.

Revelația sezonului politic: tânărul liberal Claudiu Buciu

Deși învins în ambele runde, Claudiu Buciu poate fi considerat un performer al politicii locale în anul ca­re a trecut. El a adunat un număr mare de voturi atât la alegerile locale, cât și la ce­le Parlamentare. La a­ces­tea din urmă, el a revenit în sce­nă din postura de lider al PNL Lugoj. A candidat la un post de senator, dar nu a a­vut succes, deși a fost sus­ți­nut în campanie de per­so­nalități locale cu recu­noaș­tere națională, cum ar fi multipla campioană olim­pi­că, gimnasta Lavinia Mi­lo­șo­vici. Chiar și așa, scorul PNL condus pe plan local de Buciu a fost printre cele mai bune din țară.

Premieră absolută: trei candidați independenți intră în consiliul local

Anul care a trecut a consemnat o mică revoluție în politica locală. Pentru prima dată din anul 1990 în­coace, independenții au a­vut câștig de cauză la a­le­geri. Nu mai puțin de trei au candidat în nume propriu și au intrat în noul Consiliu Local municipal ca și  con­silieri independenți: Mihai Anghel, Liviu Brîndușoni și Marius Martinescu. Ni se pare o tendință interesantă, având în vedere că și pe plan național partidele tra­diționale au pierdut mult la capitolul încredere, dovadă și prezența scăzută la vot.  La Lugoj, alegerile locale au trezit interesul a doar 37% dintre alegătorii de pe liste, iar la Parlamentare pre­­zența a fost și mai scă­zută: 32,15%.

Pe plan cultural, muzica clasică revine în forță prin Festivalul ”Lugoj Clasic”

Pe plan cultural, am con­sem­nat la Lugoj prima e­di­ție a Festivalului Lugoj Cla­sic, o alternativă la festi­va­lurile obișnuite și o re­pu­ne­re în drepturi a muzicii cla­sice, după încetarea edițiilor Festivalului Internațional de Canto ”Traian Grozăvescu” dedicat tenorilor. Festivalul ”Lugoj Clasic” a fost inițiat de mezzosoprana lugojeană Aura Avram Twarowska, îm­preună cu profesoara Si­mo­na Avram și timi­șo­rean­ca Oana Borlea. Director artistic al festi­valului a fost Aura Twarow­ska, per­so­nalitate muzicală de talie internațională, so­lis­tă a Operei de Stat din Viena, pe scena căreia a sus­­ținut peste 400 de spec­ta­cole. Muzica clasică de calitate a fost reprezentată de solistele Aura Avram Twarowska (O­pe­ra de Stat din Viena), Monika Szla­hotka – Szirbik (Theater O­pe­ra din Gorlitz – Germa­nia), Diana Chirilă (Opera Naţională Română din Ti­mişoara) și alții. Fes­tivalul, organizat în lunile iulie și au­gust, a constituit o plă­cu­tă surpriză nu numai pentru melomani. Muzica de ca­li­ta­te s-a îmbinat în mod fericit cu eve­nimente mon­dene, pre­zen­tări de modă și de biju­terii de artă, ex­poziții de fo­tografie, lan­sări de carte etc.

Casa Bredicenilor se alătură Sinagogii ca spațiu al culturii

În 2016, am salutat cu bu­cu­rie inaugurarea Casei Bre­di­ce­nilor ca spațiu de cultură al Lugojului. Prima mani­fes­tare la casa Bredicenilor a avut loc sâmbătă, 30 iulie, la ora 20: o prezentare de modă şi bijuterii – Liberty Collection, podoabe – Lu­cia­na Matei Plavoşin, Ma­rie­ta Pamfil, iar a doua a fost expoziția de fotografie a Oanei Stoian, câteva zile mai târziu. Și în anul care a trecut, lugojenii au be­ne­fi­ciat de deschiderea mani­fes­­t­ată de Comunitatea E­vre­ilor condusă de ing. Ivan Erich Bloch, care a pus la dispoziție sediul venerabilei Sinagogi Neologe, ridicată la 1843, pentru evenimente culturale. Ca și în anul 2015, în 2016 au avut loc tot trei concerte la Sina­go­gă, dintre care îl menționăm pe cel al maestrului Martin Meier din Jena, unul dintre cei mai buni organiști ai Germaniei, susținut în 14 octombrie.

Ne-a părăsit marele balerin și coregraf Gelu Barbu

Tot pe plan cultural, o veste tristă a îndoliat Lugojul: moartea marelui balerin și co­re­graf  lugojean Gelu Bar­bu. Gelu Barbu este considerat întemeietorul școlii spaniole de balet con­temporan. Marele balerin s-a stins din viaţă în data de 17 februarie, în Spania, la Las Palmas de Gran Ca­na­ria. Avea 83 de ani. Maes­trul Gelu Barbu, balerin şi coregraf, laureat al Ordi­nului Naţional „Steaua României” în grad de Ca­va­ler, este Cetățean de Onoare al Lugojului. Urna funerară cu rămăşiţele pământeşti ale marelui balerin şi coregraf Gelu Barbu a fost înhumată cu onoruri militare în Ci­mitirul Ortodox de pe Dru­mul Făgetului. Ceremonia a avut loc joi, 22 septembrie, în prezenţa oficialităţilor o­ra­şului şi a familiei marelui artist.

Instrumentiști de primă mână ai Europei, pe scena Teatrului Municipal

Chiar dacă nu au statut de eveniment, consemnăm două momente fericite în viața culturală lugojeană. Renovarea completă a Teatrului Municipal ”Traian Grozăvescu” a fost urmată de refacerea integrală a sce­nei și de achiziționarea unui pian performant ”Yamaha”. Este un pian de concert absolut necesar orașului, care organizează și un fes­tival internațional de pian ”Clara Peia”, coordonat de prof. dr. Constantin Tufan Stan. Pianul nou, în valoare de 30.000 de euro, a fost a­chi­ziționat de autoritățile lu­gojene din Germania. El a fost inaugurat cu prilejul Galei Premiilor Constantin Buiciuc, în cadrul unui con­cert de excepţie, susţinut de muzicieni de renume din Franţa şi Germania: pianista Dana Paul Giovaninetti şi violoniştii Florin Paul şi Christophe Giovaninetti. În cadrul concertului, intitulat “Brahms şi Nietzsche”, ac­to­rul timişorean Doru Iosif a citit din poemele lui Frie­drich Nietzsche. Amintim că și Școala Gimnazială de Muzică ”Filaret Barbu” s-a dotat cu o pianină digitală per­formantă, în valoare de 1.000 de euro, ca urmare a ge­nerozității membrilor Rotary Club din Lugoj.

Sportul lugojean: performanțe excelente, finanțare la limită

Pe plan sportiv, Lugojul a înregistrat un adevărat para­dox. Performanțele sportive au continuat să apară, în ciu­da unei finanțări foarte sla­be și a promisiunilor ne­o­norate din partea Con­si­liu­lui Județean, care a aprins ”luminile de avarie” la Lu­goj. Astfel, componenții e­chi­pelor de lupte libere și greco-romane ale Lugojului au îmbrăcat tricourile de cam­pioni naționali, iar echi­pa de volei a terminat turul primei Ligi pe un excelent loc VI, cu victorii la e­chi­pe­le din Iași, Craiova, Târgu Mureș, Dinamo București, Piatra Neamț etc.

O medalie olimpică retroactivă, surpriza sportivă a anului

Componentul echipei de lupte libere a Clubului Spor­tiv Municipal Lugoj, Şte­fan Gheorghiţă (32 de ani), care a participat la Olimpiada de Vară din 2008 de la Beijing, a primit luni, 21 noiembrie, prin revi­zui­re, medalia de bronz în ca­drul categoriei 74, la care a concurat! Medalia i-a fost a­cordată sportivului lu­go­jean după ce uzbekul Soslan Tigiev, medaliatul cu argint al categoriei, a fost depistat dopat după reanalizarea probelor prelevate. Oricum, luptele lugojene au mai înregistrat o performanță no­tabilă în anul trecut: pre­zen­ța lui Ivan Guidea la Jo­cu­rile Olimpice de la Rio, unde a ajuns în sferturile de fi­nală ale probei de lupte li­bere, categoria de 57 de ki­lo­grame.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE