- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Refacerea trotuarelor, motiv de nemulțumire pe străzile din cartiere

Mondial [1]Locuitorii din Lugoj sunt tot mai ne­mul­ţu­miţi de modul în care sunt executate tro­tua­rele şi alte lucrări din municipiu.

Majoritatea se plâng de in­di­ferenţă şi arată cu degetul spre cei care conduc oraşul şi se ocupă de aceste in­ves­ti­ţii.

”S-au apucat de tro­tua­re înainte de Paşti, dar în pre­zent nu se mai lucrează. Ar trebui să toarne asfalt, însă bordurile sunt puse la voia întâmplării. Au umplut şanţurile şi obturează scur­ge­rea. Ar trebui mai multă res­ponsabilitate pentru tot ce se face”, ne-a declarat un lo­cuitor de pe strada Tran­da­firilor, unde trotuarele se află în plin proces de ”mo­dernizare”.

Edilii sunt arătaţi cu de­ge­tul şi de un proprietar de pe strada Privighetorii, care are o problemă legată tot de borduri.

”Sunt puse ana­po­da şi nu faci decât să te îm­piedici de ele. S-a lucrat fără cap. În plus, mă uit la sen­sul giratoriu de pe Hu­niade şi mă mir cum s-a pu­tut con­strui aşa ceva. E su­pra­î­năl­ţat, pentru că s-a bă­gat pă­mânt în neştire, iar a­cum dalele cad de pe el. E şi mare şi inestetic”, ne spu­nea V.L, de pe str. Pri­vi­ghe­to­rii.

De trotuare se plâng şi cei de pe strada Făgetului, nemulţumiţi că li s-a spart asfaltul bun, pentru a li se pune dale, dar şi cei de pe strada Tapiei, unde tro­tua­re­le sunt mai rele precum cele din majoritatea satelor din zonă.

”Să nu mai spună ni­meni că primarul face in­ves­tiţii numai în Buchini. Strada Tapiei, alături de cele de pe axul central, au for­mat acest cartier. Din pă­ca­te, a noastră, Balta Lată şi Şi­rul Izlazului, au fost date uitării”, crede şi Maria M, de pe artera respectivă.

În sa­tul Tapia, locuitorii au gă­sit o cale ”originală” să pro­tes­teze, pentru că se întârzie asfaltarea drumului către Ar­mădia.

Imediat după am­pla­sarea panourilor de afişaj e­lectoral, aceştia au scris cu sprayul, chiar în dreptul candidaţilor: ”Vrem asfalt”.