Ultima oră

Record de natalitate, cu investiții înghețate

MondialÎn condițiile în care nata­li­ta­tea scade la nivel național, pu­tem spune că Lugojul tra­versează o perioadă în­cu­ra­jat­oare la capitolul de­mo­gra­fic.

Din păcate, exact în a­cest moment favorabil, Sta­tul Român, cel care teo­retic ar trebui să sprijine creș­te­rea natalității, a ”în­ghe­țat”, prin amânări la sfân­tul aș­teaptă, investițiile ne­ce­sa­re Compartimentelor de Neo­na­tologie și Obs­te­tri­că – Gi­ne­cologie de la Spi­ta­lul Mu­nicipal.

Statul se scumpește la ”tărâțe”

Din două proiecte de trei mi­lioane de lei, s-a alocat până anul trecut doar ju­mă­ta­te de milion de lei. Statul se scumpește la tărâțe, a­vând în vedere că la nivel de buget central, restul de 2,5 milioane poate fi con­si­derat o sumă modestă, un ”mizilic”.

Justificarea finanțării a­ces­tor programe începute, dacă mai era nevoie de una, rezidă în statistici. În 2011 s-au înregistrat 494 de naș­teri; în 2012 cifra depășea pentru prima dată 500 (505).
Trendul crescător a con­tinuat și în 2013, cu 524 de nașteri, urmat de un mic recul, 515 în 2014. În 2015, se înregistrează 530 de naș­teri.

Tot mai multe femei aleg să nască la Lugoj

În luna decembrie a anului 2015, s-a inaugurat noua ma­ternitate a spitalului lu­go­jean. În perioada ianuarie – august 2016, la Lugoj s-au născut 370 de copii, față de 360 pe primele opt luni ale anului precedent.

Un record absolut a fost în­registrat în luna iulie, cu 77 de nașteri, mult peste me­dia ultimilor ani, de 40-45 de nou născuți pe lună. Este adevărat, luna august s-a înscris în cotele obiș­nui­te, cu 42 de nașteri.

Tot mai multe femei sunt foarte mulțumite de ceea ce găsesc la spitalul din Lugoj și aleg să nască aici.

”În ultimii șase ani se con­stată un trend crescător al nașterilor, ceea ce este un lucru îmbucurător, în con­di­ții­le în care s-a micșorat nu­mă­rul de paturi (n.r. – în pre­zent sunt 15) și com­par­ti­mentul este deservit de șa­se incubatoare destul de vechi, din 2005-2006, fără re­vi­zii corespunzătoare pen­tru că au termen de ca­sa­re, iar instalațiile electrice sunt uzate moral”, a de­cla­rat pentru ”Redeșteptarea” dr. Ileana Poclid, medic spe­cialist, coordonator al Compartimentului de Neo­na­to­logie din cadrul Spi­ta­lu­lui Municipal Lugoj.

Trendul crescător poate fi stopat de lipsa finanțării

Situația este cunoscută, de alt­fel, pentru că Direcția de Să­nătate Publică a cerut o si­tuație a incubatoarelor pen­­tru nou născuți. Creș­te­rea numărului de nașteri la Lugoj nu poate continua fă­ră achiziționarea celor șase incubatoare noi.

”Nu vrem altceva decât a­sigurarea minimului nece­sar pentru a ne desfășura ac­tivitatea. Vorbim de in­cu­ba-toare care lucrează non stop, care nu sunt folosite doar pentru a facilita adap­ta­rea la viața extrauterină a noilor născuți, ci și pentru a­limentarea lămpilor de fo­toterapie necesare tratării ic­terului neonatal. Mater­ni­ta­tea din Lugoj este de gra­dul I, adică nu avem voie să ți­nem prematuri, dar noi trebuie să asigurăm nou născutului condiții optime de viață, pentru transportul la o unitate de gradul II. Mai avem nevoie și de mo­nitoare pentru verificarea parametrilor vitali ai nou-născuților”, adaugă dr. I­lea­na Poclid.

La ora actuală, Com­par­ti­mentul de Neonatologie de la Spitalul Municipal ”Teo­dor Andrei” funcțio­nea­ză cu un singur medic (ce­lălalt este în concediu maternal), cu zece asistente și două infirmiere. Lipsa per­sonalului me­diu este deja o problemă, în cond­i­ții­le în care pro­gramul de lu­cru este 12 cu 24 de ore.

Nevoie de fonduri

”Noi nu cerem decât pro­gra­mele începute: un pro­iect de 1.650.000 lei, care privește Compartimentul de Neonatologie și blocul de nașteri și un proiect de 1.350.000 care urma să fie dedicat părții de Obstetrică Ginecologie. Din acest pro­iect am primit la vremea res­pectivă, adică anul tre­cut, 500.000 de lei. Ni s-a spus că este o investiție mul­tianuală, adică în acest an trebuia să primim dife­ren­ța de 850.000 de lei. Cu cei 500.000 am făcut Ma­ter­ni­tatea, pe care am inau­gu­ra­t-o în decembrie, restul de bani urmând să vină în cursul acestui an. Asta a fost speranța noastră. Dar banii n-au mai venit! S-a schim­bat ministrul Bănicioiu, a ve­nit ministrul Achimaș. M-am întâlnit și la Mako cu dânsul, la o lansare de pro­iecte europene și am avut parte de promisiuni peste pro­misiuni. Am luat legă­tu­ra și cu actualul ministru Voi­culescu! Proiectele sunt la dânșii! Şi neonatologia și obstetrica! De câțiva ani, suntem tot la capitolul ce­rin­țe”, concluzionează ec. Flo­rin Voichescu, director al Spitalului Municipal Lu­goj, din anul 2010.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE