Ultima oră

Protest al profesorilor de latină, după propunerea de eliminare a materiei la clasa a VIII-a

MondialMinisterul Educației și Cercetării Științifice a lan­sat pe 23 decembrie 2015 în dezbatere pu­blică propunerile de plan-cadru pentru cla­se­le V-VIII, elaborate de Institutul de Științe al Educației. Acestea vin să înlocuiască pro­gra­mele aflate în vigoare în acest moment care datează din anul 2011.

Prin raportare la ve­chile planuri cadru se remarcă, în toate cele trei variante puse în dezbatere, eliminarea com­pletă a unei singure discipline de studiu: limba latină de la clasa VIII unde figura cu o oră / săptămână în aria curriculară “Limbă și co­municare”.

Cadrele didactice din do­me­niu au adresat un memoriu foarte dur în vederea men­ținerii disciplinei Limba la­tină în planurile-cadru de învățământ pentru clasele V-VIII considerând că “e­li­mi­narea limbii latine – care a stat la temelia formării Eu­ropei civilizate de astăzi, îm­preună cu valorile ei creș­tine, este o măsură anti­e­uropeană, în contradicție pro­fundă cu învățământul tra­dițional.

De dragul unor ex­perimente cu viitor in­cert, nu pot fi sacrificate va­lo­rile culturii europene va­lidate de secole”.

Memoriul se gă­seşte şi pe Petiţii On­line, unde a adunat 2100 de sem­nături.

Planurile-cadru sunt, con­­­form autorilor, “com­pa­ti­bile cu paradigmele edu­ca­­țio­nale promovate la ni­vel eu­ropean”. Fals! în Eu­ro­pa ci­vi­lizată limbile cla­si­ce (la­ti­na și greaca veche) sunt pre­țuite și integrate în pla­nu­rile de învățământ ale ce­lor mai dezvoltate țări (I­ta­lia, Franța, Germania, An­glia, Spania, Elveția, Po­lo­nia și multe altele). În Ger­mania, de exemplu, latina este studiată începând cu cla­sa a V-a, iar în Franța din clasa a VI-a.

“În aceste țări civilizate, sunt organizate olimpiade in­ternaționale de limbă la­tină. România a participat de-a lungul anilor la trei din­tre acestea (în Italia) a­ducând anual importante pre­mii și mențiuni. Re­du­ce­rea încă o dată a numărului de ore de limbă latină ar a­nu­la pe viitor orice șansă a e­le­vilor români la aceste com­petiții și ar face za­dar­nice toate eforturile făcute până acum de profesorii lor. România s-ar vedea astfel izolată de învățământul cla­sic european”, spun autorii memoriului, care adaugă că “în România cea mai bună soluție ar fi introducerea la­tinei începând chiar cu clasa a VII-a. Capacitatea acestei limbi de a ordona gândirea este exact ceea ce lipsește e­le­vilor în această perioadă de dezvoltare, iar limba la­tină îi învață pe elevi să fo­losească dicționarul – obi­cei uitat de elevii români”.

Indignarea profesorilor de ştiinţe umaniste nu se o­preşte aici, ei considerând mă­sura ca fiind una ar­bi­trară.

“Este inacceptabil ca un grup foarte restrâns de per­­soane, necunoscut me­diu­lui academic, fără spe­cia­lizare în domeniul fi­lo­logiei, să decidă în nume propriu și în mod complet ne­transparent eliminarea unei discipline funda­men­ta­le din învățământul gim­na­zial românesc. Considerăm că înlăturarea limbii latine din catalog este o măsură an­tinațională și în dispreț fa­ță de valorile tradiționale eu­ropene, care va afecta, dacă va fi însușită de M­i­nis­terul Educației, pe termen lung și în mod iremediabil, ca­litatea învățământului ro­mânesc”.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE