- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Proiect european pentru sprijinirea locuitorilor din Măguri, Mondial Bocşei şi Caştelă

Mondial [1]Administraţia lugojeană în parteneriat cu mai multe organizaţii non guvernamentale și Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural vor demara un proiect eu­ropean, care vizează ajutorarea per­­soa­­nelor cu probleme din municipiu.

Proiectul se numeşte ”Dez­vol­tare locală plasată în res­ponsabilitatea comunității din Municipiul Lugoj, printr-o abordare integrată și mul­­tisectorială-strict-Stra­te­gie Responsabilitate Co­­munitate” şi are ca scop reducerea nu­mă­rului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune so­cială din comunitățile mar­gi­na­li­zate ale Lugojului.

Obiectivul acestui proiect este de a crea o structură plasată sub responsabilitatea comunității, care să ajute la creșterea capacității de cola­borare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

Va fi creat un grup de acţiune locală, care va fi deschis oricărei persoane sau organizație din teritoriu, precum și insti­tu­țiilor publice de la nivel local cu responsabilități în do­me­niile relevante pentru in­tegrarea comunităților mar­gi­na­lizate.

Trei zone defavorizate

”Acest proiect este finanțat de Programul Operațional Ca­pital Uman și presupune i­dentificarea unor zone d­efavorizate din municipiul Lugoj și implementarea pe acele zone de proiecte de dezvoltare. Acest lucru se va face prin intermediul unei strategii de dezvoltare a celor trei zone defavorizate, pe ca­re noi, municipalitatea, într-o primă etapă le-am i­den­tificat ca fiind satul Mă­guri, colonia He­rendești-Boc­șei și zona Caștela – Balta Lată”, a declarat Liviu Sa­ves­cu, şeful Biroului Mana­gement, Pro­iecte, Programe din cadrul Pri­măriei Lugoj.

Valoarea totală a pro­iec­tu­lui depăşeşte 220.000 de lei, iar perioada de im­ple­mentare este de două luni.