Ultima oră

Proiect european de 21.000 de euro pentru şcoala ”Alexandru Roşca” din Lugoj

MondialDupă proiectul Comenius, ”We talk!”, des­fă­șu­rat între 2013 şi 2015, Centrul Școlar pen­tru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” din Lugoj continuă să reprezinte cu succes pe plan european învățământul special din ju­de­țul Timiș, în prezent derulând și un proiect în cadrul programului Erasmus+.

Intitulat ”My work is my fu­ture” (n.r. – munca mea este viitorul meu), proiectul se desfășoară în perioada 2015 – 2017, împreună cu alte cinci țări partenere: Slo­vacia (cu rol de coor­do­na­tor al proiectului), Marea Britanie, Croația, Polonia și Turcia.

Obiectivele pro­iec­tu­lui sunt reprezentate de fa­cilitarea tranziției elevilor cu nevoi speciale de la școa­lă la viața activă, îm­păr­tășirea exemplelor de bună practică în ceea ce pri­vește educația pre­vo­ca­țio­na­lă și vocațională, îm­păr­tă­șirea, analizarea și com­pa­rarea curriculumului cu re­ferire în principal la e­du­ca­ția prevocațională și vo­ca­țională în învățământul spe­cial, creșterea utilizării TIC, având rol de resursă de bază în predare și învățare, dar și crearea unui website al proiectului ca resursă e­du­ca­țională deschisă, pen­tru îmbunătățirea abilităților de pre­profesio­n­al­iza­re/pro­fe­s­ionalizare ale elevilor cu nevoi speciale.

Cu un buget aprobat de 21.075 euro, sunt prevăzute trei reuniuni transnaționale și trei cursuri comune de for­mare continuă pentru pro­fesori, dintre acestea deja fiind realizate: o reu­niu­ne transnațională de pro­iect, în octombrie 2015, la Presov – Slovacia (trei ca­dre didactice participante) și un curs comun de for­ma­re, în noiembrie 2015, la Bytom – Polonia (cinci ca­dre didactice participante).

”Pe parcursul pro­iec­tu­lui vor fi realizate ur­mă­toa­rele studii: analiza tuturor sistemelor de pre-pro­fe­sio­na­lizare şi profesionalizare din ţările participante, pre­cum și analiza și com­pa­ra­rea sistemelor vocaționale și specificul tranziției de la școală la integrarea pe piața muncii a elevilor cu nevoi spe­ciale. Alte rezultate ale proiectului sunt: crearea unui DVD cu toate pre­zen­tă­rile despre metode sus­ţi­nu­te în timpul întâlnirilor de proiect, implementarea pro­iect­ului pe portalul eTwinning, crearea unei bro­şuri cu imagini ale sche­melor şi proceselor de pre-profesionalizare şi pro­fe­sio­nalizare, crearea de ­ma­te­ria­le video și digitale cu ac­ti­vități de pre­pro­fes­io­na­li­za­re, utilizarea și testarea noi­lor metode pe grupuri de elevi. Grupurile țintă ale proiectului sunt, pe de o parte, profesioniştii (pro­fe­sori, psihologi, terapeuți, a­sistenţi sociali) care lu­crea­ză cu persoane cu nevoi speciale, dobândirea de noi în­ţelegeri, experienţe, me­tode, strategii, resurse e­du­caţionale, unelte şi de­prinderi de folosire a teh­no­lo­giilor de informaţie şi co­mu­nicare sub forma e­du­ca­ţiei formale şi informale; pe de altă parte, elevii cu CES (cerințe educative speciale) care sunt în pericolul ex­clu­derii sociale şi al se­gre­gă­rii”, explică profesor-psi­ho­pe­dagog Cristina Simona Mo­șoni, responsabil pro­iect.

Programul reprezintă un par­teneriat strategic în do­me­niul școlar, fiind des­fă­șu­rat doar între școli din în­vă­ță­mântul special și spe­cial integrat, iar în luna mar­tie a acestui an cadrele di­dactice ale instituției de în­vățământ lugojene vor par­ticipa la un curs de for­mare ce va avea loc de data aceasta în Regatul Unit al Marii Britanii, la  Hartle­pool.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*