Ultima oră

Profesorul lugojean Ciprian Blaj este inspector pentru proiecte europene în cadrul ISJ Timiş

Ciprian Blaj, unul dintre profesorii Co­le­giului Tehnic ”Valeriu Braniște”, ocupă de la data de 1 septembrie, postul de inspector pen­tru proiecte europene în cadrul In­spec­to­ra­tului Școlar Județean Timiș.

Proaspăt numit în funcție, profesorul Ciprian Blaj, spe­ră ca județul Timiș să ai­bă de acum încolo cât mai multe proiecte și profesori im­plicați în acestea.

”În prin­cipiu se așteaptă de la mine să continui activitatea pe care a avut-o colega mea, în mandatul anterior. La fi­na­lul mandatului ne-am dori să vedem că la nivelul ju­dețului Timiș, pe partea aceasta de educație școlară, formare profesională, avem practic mai multe proiecte, mai mulți profesori im­pli­cați, mai multe unități de în­vă­țământ care au accesat di­verse proiecte europene, la care se adaugă și In­spec­to­ra­tul Școlar, care dorește să ai­bă  propriile proiecte. Prac­tic munca mea constă în găsirea strategiilor im­portante și dezvoltarea a­ces­tei laturi. Nu știu în mo­mentul de față cum stă ju­de­țul Timiș raportat la alte ju­de­țe, la alte inspectorate șco­lare, dar săptămâna vii­toa­re voi fi prezent la o în­tâlnire organizată la Sinaia, de către Agenția Națională pen­tru programul Erasmus+ (ANPCDEFP), iar atunci cu si­guranță voi afla cam pe unde ne situăm. În ultima pe­ri­oadă de timp, inclusiv au­toritățile locale se gân­desc foarte serios să ac­ce­se­ze diverse proiecte eu­ro­pe­ne și cu atât mai mult partea aceasta de educație școlară și formare profesională tre­buie pusă în evidență”, a de­clarat profesorul Ciprian Blaj, actual reprezentant al ISJ Timiș.

Printre strategii și o­biective se numără dezvol­ta­rea instituțiilor de învă­ță­mânt, din mediul urban și rural, accesarea proiectelor care să aducă un plus de be­neficiu educației și formării profesionale, însă în același timp, funcția de inspector vi­ne la rândul său ca o pro­vocare, menită să conducă la o continuă dezvoltare.

”E clar că eu venind din în­vățământul tehnic, am ne­vo­ie să înțeleg mai mult ne­ce­sitățile unor licee teo­re­tice precum sunt și cele din Lugoj, Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” și Colegiul Na­țional ”Coriolan Bre­di­cea­nu”, plus altele în Ti­mi­șoara și nu numai. Am ne­voie să înțeleg de exemplu școlile gimnaziale precum și şcolile din mediul rural. Referitor la acestea, chiar am în minte să merg prin a­ceste unități de învățământ, a­tât cât îmi permite pro­gra­mul, pentru a afla cu exac­ti­tate care sunt nevoile și ce vor oamenii, ce idei au. A­vem câteva sute de școli în ju­dețul Timiș care pot fi dez­voltate. Inclusiv în Lu­goj sunt instituții care au ex­periență cel puțin pe pro­gramul Erasmus+ deci e clar că avem de unde să por­nim. Nu în ultimul rând, am anumite idei legate de în­vă­țământul special, cum este și cazul instituţiei din Lu­­goj, Centrul Școlar pen­tru E­du­cație Incluzivă ”Ale­xan­dru Roșca”. Există posi­bi­li­tatea de a accesa pro­iec­te pentru profesorii și elevii din aceste unități de în­vă­ță­mânt și cred că o să în­cer­căm o astfel de variantă, văzând care va fi cea mai potrivită. De asemenea, un alt obiectiv, este reprezentat de faptul că mână dreaptă a inspectorului pentru pro­iec­te europene este așa-nu­mi­tul Consiliu Consultativ, pe care doresc să îl dezvolt mai mult decât a fost până a­cum, chiar să facem o se­lecție foarte serioasă, să ve­dem în județ oamenii ce ex­pertiză au, atât în mediul ur­ban, cât și în cel rural, fiind școli care au accesat astfel de proiecte și cu siguranță sunt profesori și instituții care nu au accesat încă dar își doresc acest lucru; dorim să vedem care sunt pro­fe­so­rii cu expertiză care vor să intre într-o astfel de e­chi­pă și care sunt oamenii pe care să te bazezi, pentru că altfel, ca inspector, dacă ești singur, la nivelul unui județ, nu ai cum să realizezi lu­cruri mai mari”, a completat Ciprian Blaj.

Cu toate că profesorul lu­gojean are, începând cu data de 1 septembrie, noi res­ponsabilități și sarcini ce se cer îndeplinite, este de pă­rere că pentru reușita u­nui proiect, legăturile cu u­ni­tatea de învățământ, pro­ce­sul de predare și actorii, în acest caz elevii, trebuie păs­trate.

”Cred că diferența din­tre profesor și inspector ține de sarcinile birocratice. Fiind destule adrese trimise de diverse ONG-uri, in­sti­tuții, persoane, într-un fel inspectoratul este și un in­termediar între instituții și școli, putem transmite in­for­mația destul de rapid că­tre toată lumea din județ și atunci sigur că implică un vo­lum destul de mare de mun­că. În altă ordine de idei, toți inspectorii școlari sunt degrevați de activitatea de predare, însă nu total, eu personal, în momentul de fa­ță am șase ore la Colegiul Teh­nic ”Valeriu Braniște”, a conchis Ciprian Blaj.

În această ordine de i­dei, es­te diminuat rolul de pre­­da­re, însă chiar prin acele ore este păstrat con­tac­tul cu școa­la și cu elevii, acesta fiind esențial întrucât bene­fi­ciarii direcți ai pro­iec­telor europene sunt în bu­nă parte elevii, așadar fiind nevoie de păstrarea u­nei legături.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE