- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Profesor din Lugoj, ambasador eTwinning

Mondial [1]Seminarul regional eTwi­nning, dedicat directorilor de școli și cadrelor didactice, a avut loc la Sibiu în perioada 29-31 oc­tom­brie.

Evenimentul a reunit pro­fesori din județele Alba, Bra­șov, Covasna, Gorj, Har­ghi­­ta, Hunedoara, Mureș, Si­­biu, Vâlcea și Timiș. Pro­gra­­mul eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene, parte a Erasmus+, din care fac parte peste de 600.000 de cadre di­dactice din peste 196.000 de şcoli.

În România, acţiunea e­Twi­nning este implementată din octombrie 2007 şi este coordonată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Anul acesta, prof. Adriana Mariș, de la Brediceanu, am­basador eTwinning și mem­­bru activ de aproape un deceniu al platormei, a făcut parte din echipa de facilitatori ai e­ve­nimentului. Alături de am­basadorii Marika Emese Cîm­pean, Da­nie­la Bunea și Florina Po­pes­cu, de prof. pen­tru în­vă­țământ primar A­le­xandra Miricioiu și de reprezentanții Institutului de Științe ale Educației res­pon­sabili cu implementarea pro­­­gramului eTwinning în Ro­mânia, lugojeanca A­dria­na Ma­riș a contribuit la mo­­­derarea atelierului de lucru de­dicat profesorilor de gim­naziu și liceu, a prezentat pro­iectul eTwi­nning ES­CAPE, distins în anul 2017 cu Certificat Eu­ropean de Calitate și cu premiul I național la secțiunea învă­ță­mânt liceal și a oferit sugestii și sfaturi pentru depunerea can­didaturii pentru titlul de Școală eTwinning.

În anul școlar tre­cut, Liceul Teoretic ”Co­riolan Bredicea­nu” a fost singura școa­lă din județul Timiș și una dintre puținele școli din vestul țării care a obținut această dis­tincție.