Ultima oră

Primăria riscă să nu se încadreze în programul de finanțare a izolării termice a blocurilor

MondialConsilierii independenți trag un semnal de alarmă asupra rămânerii în urmă în ceea privește etapele programului de izolare termică a blocurilor.

Conform Ghidului de fi­nan­ța­re, termenul final de de­pu­nere a dosarelor la Agenția de Dezvoltare a Zonei de Vest este de 16 noiembrie 2016, iar deschiderea se­siu­nii de depunere a avut loc în luna mai 2016.

”Suntem în întârziere pen­tru că etapele obligatorii de parcurs pentru obținerea finanțării sunt cel puțin șapte la număr și până acum nu s-a făcut nimic”, spune Ma­rius Martinescu.

După cum am mai pre­ci­zat, ratele de cofinanțare sunt de 60% din fondul eu­ropean de dezvoltare re­gio­na­lă și 40% de la unitatea ad­ministrativ teritorială și asociațiile de proprietari.

Din acești 40%, 15% revin u­ni­tății administrativ teri­to­ria­le și 25% din valoarea chel­tuielilor eligibile apar­țin proprietarilor, prin aso­cia­țiile de proprietari.

”Am discutat cu dl. Va­sile Lazăr, președintele Fe­de­rației Asociațiilor de Pro­prietari din Lugoj (FAPL), de la care am înțeles că au a­vut o singură întrevedere pe această temă, cu pri­ma­rul, acum vreo două luni. A­so­ciațiile de proprietari și Pri­măria au anumite obli­ga­ții care rezultă din aplicarea Ghidurilor. Asociațiile și-au făcut tema, în prima etapă, și au întocmit lista cu 140 de blocuri propuse pentru i­zolare, dar Primăria are încă multe etape de parcurs și e greu de crezut că se va în­cadra în timp până la ter­me­nul limită de 16 noiembrie”, spune consilierul inde­pen­dent Marius Martinescu.

În primul rând, exe­cu­ti­vul nu  a propus încă pro­ce­du­ra de selecție a dosarelor și criteriile de departajare, care trebuie aprobate în șe­dință de consiliu.

Doi: nu s-a avansat către Con­siliul local nici un pro­iect de hotărâre care să sta­bi­lească ce categorii de proprietari pot cere cota de par­ticipare proprie obli­ga­to­rie, care nu poate fi mai mi­că de 3,5% și care vor be­ne­fi­cia de subvenționarea pâ­nă la 25% din partea unității administrativ teritoriale.

Trei: dosarul de finan­ța­re va avea la bază un con­tract încheiat între Primărie și asociațiile de proprietari. Mo­delul acestui contract, cu toate actele adiționale le­gate de recuperarea unor cheltuieli, trebuie aprobat și el în ședința de Consiliu, ceea ce nu s-a făcut.

Patru: pentru ca cererea să fie eligibilă, mai trebuie a­probat un document stra­te­gic relevant privind spriji­ni­rea eficienței energetice și a gestionării inteligente a e­ner­giei în municipiul Lugoj. Acest document poate fi de exemplu un plan de redu­ce­re a energiei poluante în mu­nicipiu. Nici acesta nu s-a trimis spre aprobare Con­siliului.

Cinci: în final, Consiliul mu­nicipal va trebui să apro­be suma care nu va mai pu­tea fi recuperată de la pro­prietarii care se încadrează la cazuri sociale.

Pe lângă cele cinci etape ce trebuiau parcurse până a­cum, mai există două as­pec­te neglijate.

Primul: titlul de fi­nan­ța­re în formă redactată spri­ji­nă acordarea de sume nu nu­mai pe partea de izolare ex­terioară a blocurilor și nu nu­mai pentru modernizarea sistemelor de încălzire. Mai nou, se asigură finanțare și pentru înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice pe părțile comune – casa scă­ri­lor, subsol, precum și pentru demontarea instalațiilor montate la subsoluri.

Al doilea aspect negli­jat: nu au fost contactați re­zi­denții din blocurile ne­cu­prinse în asociații de pro­prie­tari.

De acest lucru ar fi tre­buit să se ocupe Exe­cu­ti­vul, prin persoane de­sem­na­te. Iar din punct de vedere ju­ri­dic, includerea în pro­gram a acestor blocuri nu se poate face decât prin ade­ra­rea lor la o asociație exis­ten­tă.

Altfel, nu pot fi in­clu­se în programul de fi­nan­ța­re.

Martinescu mai adaugă că ”nu există un grup de lu­cru al Executivului cu a­so­ciațiile de proprietari, care trebuia să stabilească și să propună până acum un pro­gram de realizare a etapelor prevăzute în Ghid, cu ter­me­ne de etapă, pentru a ne în­cadra până la 16 no­iem­brie”.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE