Ultima oră

Prea puțină istorie în şcoala românească

MondialSocietatea de Ştiinţe Is­to­ri­ce Lugoj  reprezentată de prof.dr. Dumitru To­moni, membru în Biroul Na­ţional Executiv şi pre­şe­din­te al filialei din mu­ni­ci­piul de pe Timiş, a fost pre­zent săptămâna trecută la Târgu Neamţ, la o conferinţă in­ter­na­ţională găzduită de A­so­cia­ţia Profesorilor de Istorie din România.

Au participat per­sonalităţi din mediul a­ca­demic, universitar, preu­ni­­versitar, neguvernamental și guvernamental din Ro­mâ­nia şi din Republica Mol­dova.

Întrunirea a avut ca principal scop abordarea unei probleme din Curri­cullum Naţional – dispariţia o­relor de istorie, România a­jungând singura ţară din Eu­ropa care are alocată doar o oră de istorie la clasă săp­tă­mânal.

”Cei prezenţi, au re­dactat Memorandum-ul de la Neamţ, document trans­mis Preşedintelui, Par­la­mentului şi Primului-mi­nis­tru al României, prin care se solicită rediscutarea lo­cu­lui si rolului istoriei în şcoa­la românească”, ne-a de­clarat prof.dr. Dumitru To­moni.

Acesta a susţinut co­municarea ”Istorie locală, i­dentitate locală, identitate na­ţională” şi a prezentat pro­punerile SSIR: Con­ştientizarea de către opinia pu­blică a însemnătăţii is­to­riei pentru coeziunea şi bu­na funcţionare a societăţii; Asigurarea unui minim de două ore pe săptămână la disciplina istorie în toţii anii de studiu din învăţământul gim­nazial şi liceal; Inten­si­fi­ca­rea colaborării între c­a­dre­le didactice din învă­ţă­mân­tul preuniversitar şi u­ni­versitar prin constituirea unor grupuri de lucru care să propună regândirea pro­gra­mei de istorie sub as­pec­tul conţinuturilor şi te­ma­ti­cii şi elaborarea unor ma­nua­le adecvate noilor pro­gra­me, nivelului de vârstă al elevilor şi cerinţelor lor pentru dimensiunea prag­ma­tică; Realizarea unui dia­log constructiv şi eficient între asociaţiile profe­sio­na­le din educație şi res­pon­sa­bilii din Ministerul E­du­ca­ţiei Naţionale în ceea ce priveşte problemele Curri­cu­lumului Naţional.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*