- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Polițiştii lugojeni au declanşat cel mai mare “foc de artificii” din ultimii ani

Mondial [1]Poliţia Română continuă și în acest an acţiunea ”Foc de artificii”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice des­fă­şu­rate de persoanele fizice şi juridice.

Astfel, în pe­ri­oa­da 15 noiembrie 2016 –  4 ia­nuarie 2017, sub coor­do­na­rea Direcţiei Arme, Ex­plo­zivi şi Substanţe Peri­cu­loase din cadrul I.G.P.R., cu sprijinul Direcţiei de Ordine Publică, polițiștii vor efec­tua acţiuni şi controale, atât la societăţile comerciale au­to­rizate să desfăşoare o­pe­ra­ţiuni cu articole pi­ro­teh­nice, cât şi în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor co­mer­ciale.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, e­fec­tuată fără drept, con­sti­tu­ie infracţiune şi se pe­dep­seş­te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

De asemenea, comer­ci­a­li­zarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub li­m­ita prevăzută de lege, res­pectiv 18 ani, precum şi comercializarea către pu­bli­cul larg a articolelor pi­ro­teh­nice destinate a fi util­i­za­te de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu a­men­dă.

Poliţiştii lugojeni nu au descoperit până acum cantităţi importante de arti­co­le pirotehnice, faţă de a­ce­iaşi perioadă a anului tre­cut, când doi tineri au fost identificaţi de poliţişti în zona pieţei din Lugoj, în timp ce deţineau o cantitate de 1.270 de articole pi­ro­teh­nice fără să poată justifica dreptul de a le putea co­mer­cializa.

Pe numele lor a fost întocmit dosar penal.