- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Peste două milioane de euro pentru infrastructură

Mondial [1]Edilii locali din Margina se află în faza de finalizare a unui proiect cu finanţare europeană care a depăşit două milioane de euro, în cadrul căruia se prevede şi asfaltarea a 11, 4 kilometri de străzi şi construirea unui centru de informare tu­ris­tică.

”Centrul este construit în proporţie de 70%, iar stră­zile au fost modernizate pe circa 90% din suprafaţă. Pâ­nă în 30 septembrie vor fi reabilitate integral”, ne declara primarul Ionel Cos­ta.

Pe lângă aceste in­ves­tiţii, reprezentanţii ad­mi­nis­traţiei locale mai au la dis­poziţie 42.000 de euro şi in­tenţio­nea­ză să a­chi­zi­ţio­ne­ze un trac­tor pentru cu­ră­ţat ză­pa­da.

Fondurile provin tot dintr-un proiect cu fi­nan­ţare eu­ropeană, atras prin Pro­gra­mul Leader – Mi­cro­re­giu­nea ”Ţara Fă­ge­tului”.