Ultima oră

Peste 300 de copii din Lugoj au parte de educație în cadrul programelor Afterschool

O parte din instituțiile de învățământ lu­go­je­ne contribuie la susținerea educației și dez­vol­tării copiilor prin programul ”Școală după școa­lă” – Afterschool. Oferta unde elevii pot be­ne­ficia de asistență și activități interactive este una variată, astfel că părinții pot alege cu u­șurință un cadru didactic specializat pe acest domeniu.

Cu o capacitate de 25 de co­pii, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani,  Centrul E­du­ca­țio­nal de zi ”Sfântul Ni­co­lae” din Lugoj vine în spri­ji­nul elevilor a căror situație ma­terială, familială ori șco­lară este precară.

Astfel, du­pă servirea mesei de prânz, la orele 14, personalul cen­tru­lui asistă școlarii la efec­tuarea temelor și orga­ni­zea­ză împreună cu aceștia di­fe­ri­te proiecte și jocuri menite să stimuleze dezvoltarea creativității ori integrarea socială.

Serviciile oferite sunt astfel recreative, edu­ca­tive și de socializare, prin care se vine atât în sprijinul copiilor cât și a părinților.

”Beneficiarii centrului au probleme sociale, iar prin toate proiectele noastre în­cer­căm integrarea acestora, vrem să contribuim la o dez­voltare armonioasă, în ciuda factorilor de risc. Prin întreaga activitate căutăm să fim o a doua casă”, ne-a declarat  preotul Cristian Cer­bu, res­ponsabil al cen­tru­lui ”Sfân­tul Nicolae”.

Tot în întâmpinarea ne­voi­lor familiilor lugojene vi­ne și Școala Creștină Ha­rul, care aduce servicii e­du­ca­tive afterschool, pentru pes­te 150 de copii.

”Din to­ta­lul de 180 de elevi, un procent esti­ma­tiv de 95% par­ticipă la programul de du­pă orele de curs. În cadrul școlii se des­fășoară ac­ti­vi­tăți atât pentru ciclul pri­mar, prin jocuri și lecții, cât și pentru cel gim­na­zial, care se axează pe me­ditații la principalele dis­ci­pline șco­la­re”, ne-a ex­pli­cat E­ma­nuel Olariu, ma­na­ge­rul in­sti­tuției.

Cu un pro­gram de la 13.30 la 17, pentru ciclul pri­mar și 14.30 – 17, pentru cel gim­na­zial, școala oferă servicii de asistare și pre­gă­tire a te­me­lor, activități ar­tis­tice – pic­tu­ră, pian, dar și ac­tivități care contribuie la dez­­vol­tarea personală, sus­ți­nute de un psiholog, care laolaltă în­trunesc o vastă arie edu­ca­tivă.

Copiii din zona ”Mo­n­dial”, cartierul Bocșei, parte defavorizată a Lugojului, nu au fost nici ei excluși din pro­­gramul afterschool. Cen­­­­trul educațional de zi ”Sfânta Ioana Antida”, i­nau­­gurat în anul 2005, oferă copiilor o masă caldă și sus­ți­nere educativă, spriji­nin­du-i în procesul de învățare. Activitățile pe care Surorile de Caritate le desfășoară cu elevii sunt dintre cele mai diverse și asigură o paletă largă de dezvoltare – suport educațional, personal dar și recreațional.

De asemenea, copiii de la Școala Gimnazială ”Ani­șoa­ra Odeanu” beneficiază de programe educaționale com­plexe în sistemul after­school.

Astfel că elevii cla­se­lor I-IV din cadrul in­sti­tu­ției, însă și cei ce provin din alte școli, pot fi înscriși pen­tru a beneficia de un cadru plăcut de învățare a limbilor engleză și germană dar și de a­sistare în realizarea te­me­lor.

În proiectul unității de învățământ pe anul viitor vor fi incluși și elevii cla­se­lor V-VIII care vor putea be­neficia de programul e­du­ca­țional  ”Școală după școa­lă”.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE