Ultima oră

Peste 100 de investiţii sunt programate în bugetul Lugojului pe 2016

MondialPrimăria Lugoj a definitivat proiectul de buget pentru anul 2016. Documentul este afişat la avizierul instituţiei, încă de vineri, 8 ianuarie, pentru a putea fi consultat de populaţie.

Dezbaterea publică este fi­xa­tă pentru 26 ianuarie, în sa­la de şedinţe a Consiliului Lo­cal, de la etajul II, în­ce­pând cu ora 12. Valoarea to­ta­lă a bugetului prognozat este de peste 160 de mi­li­oa­ne de lei, aproximativ la fel cu 2015.

Bugetul este struc­tu­rat pe două secţiuni: una de funcţionare pentru care s-au prevăzut 70 de mi­li­oa­ne şi una de dezvoltare  a municipiului pentru care s-au alocat 91 de milioane.

Ad­ministraţia locală are la în­demână mai multe surse de venituri. Una dintre a­ces­tea reprezintă un excedent bu­getar de 23 de milioane, sumă rămasă nefolosită din 2014.

O altă sursă este ex­ce­dentul bugetar al anului 2015, care totalizează  21 de mi­lioane.

“Cu cele două ex­ce­dente rămase necheltuite, pentru că am reuşit să atra­gem fon­duri din alte surse, vom pu­tea acoperi imediat şi integral împrumutul ex­tern de 7 milioane de euro, con­tractat cu un an înainte de primul mandat de primar, în 2007 şi de asemenea obli­ga­ţiu­nile municipale, care sunt şi mai vechi, din 2004. Toa­te investiţiile pe care le-am făcut în ultimii aproape opt ani s-au derulat din sume primite de la gu­vern şi din fon­duri eu­ro­pe­ne. Din îm­pru­mu­tul, de a­ceastă dată intern, de la Banca Intesa SanPaolo, de la care, în 2014, am luat 22, 5 mili­oa­ne de lei, am cheltuit până acum doar 4 milioane de lei pe drumuri, branşamente gratuite la populaţie şi in­tro­ducere canalizare. În jur de 35 de milioane vor fi în­casate în acest an din im­po­zi­tele datorate de populaţie, cu doar cinci sau şase pro­cente mai mult ca anul tre­cut, sume calculate din mo­dificările din Noul Cod Fis­cal”, a precizat Francisc Bol­dea, primarul Lugojului.

Par­tea de dezvoltare cu­prin­de 106 proiecte de investiţii, din care multe vor fi o­biec­tive noi.

Planurile primăriei au ca prioritate transfor­ma­rea şi reamenajarea întregii zone dintre fosta cofetărie Liliacul şi Casa de Cultură a Sindicatelor, prin realizarea unei noi străzi între fosta Baie Comunală şi Casa de Cultură a Sindicatelor, trans­­for­marea porţiunii de drum de la intersecţia străzii N. Bălcescu cu splaiul C. Bre­diceanu şi până la Casa Ar­matei în amenajare pie­to­na­lă, remodelarea platoului din faţa Casei de Cultură a Sind­icatelor, dar şi rea­me­najarea zonei pietonale din­tre Ceasul Electric şi strada Bucegi.

Lucrări ample sunt prevăzute pe splaiul Mo­ri­lor (Piaţa Timişul- Bazar), la Hipodrom, unde se in­ten­ţio­nează amenajarea unui com­plex turistic şi de agre­ment, la piaţa Obor, de pe strada Oloşagului şi la tea­tru. În 2016 se vor relua şi fi­naliza, conform auto­ri­tă­ţi­lor locale, lucrările la ştrand şi bazinul acoperit.

Sunt pre­văzute pentru asfaltare, 34 de străzi, pe alte 28 se a­me­najează trotuare asfal­ta­te, iar pe 14 străzi se pun dale.

Tot în a­cest an, pri­mă­ria a con­fir­mat că va con­ti­nua mon­ta­rea a noi bran­şa­men­te gra­tui­te la populaţie şi se va pune în funcţiune staţia de epurare de la Jabăr, unde s-au realizat 148 de obiective de investiţii sepa­ra­te, ce ur­mea­ză să fie in­ter­co­nectate la un centru de comandă.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.