Ultima oră

O relație corectă cu oamenii consider că e punctul de pornire al oricărei activități politice (P)

Interviu cu președintele executiv al PSD Timiș, Călin Dobra

Mondial– Domnule Călin Dobra, des­chideți lista de can­di­dați pentru Camera De­pu­ta­ților. E o sarcină poli­tică importantă primită din partea forului de con­ducere al PSD Timiș
– Aveți dreptate, e vorba des­pre o mare res­pon­sa­bi­li­ta­te și vreau din start să le mulțumesc colegilor pentru în­credere. E onorant să re­pre­zinți cel mai important partid politic din România la acest nivel.
– V-ați dorit această can­di­datură?
– Mi-am asumat candidatura în urma susținerii din partea tu­turor organizațiilor noas­tre, practic ordinea pe listă e rezultatul unei largi con­sul­tări interne, cu pri­ma­rii, consilierii municipali din Timișoara și Lugoj și consilierii județeni. Suntem singurul partid din județ care, la inițiativa pre­șe­din­te­lui Sorin Grindeanu, a con­sultat întreaga structură de partid, care până la urmă e reprezentativă la nivelul Timișului, pentru co­mu­ni­ta­tea noastră. Dar ca să vă răs­pund direct, mi-am dorit să continui activitatea po­li­ti­că, asumându-mi rolul de par­lamentar, deoarece con­si­der că e un demers firesc, după mai bine de opt ani de activitate în administrația județeană, ca subprefect, vi­ce­președinte de consiliul ju­dețean, consilier local.
– Care sunt proiectele ju­de­țene la care ați con­tri­buit?
– Am inițiat și gestionat două mari proiecte vitale pen­tru Timiș: dezvoltarea tu­rismului și gestionarea de­șeurilor publice, o problemă esențială pentru pro­tecția mediului încon­ju­ră­tor. Pe lângă acestea, am fost foarte implicat în sus­ți­ne­rea școlilor speciale și am menținut o strânsă legătură cu aproape toate primăriile din județ. Am o relație bună cu primarii, indiferent de cu­loarea lor politică, pentru că eu cred că a doua zi după alegeri, toți cei aleși trebuie să lucrăm pentru dez­vol­ta­rea acestui județ. Acum, a­vem un președinte de Con­si­liu Județean competent și pro­fesionist, care, să nu ui­tăm, a fost ministru al co­mu­nicațiilor în Guvernul PSD, cel mai bun exe­cu­tiv pe care l-a avut România după Revoluție. Nu e doar o sintagmă afirmația mea, ci rezultatele pozitive din pe­ri­oa­da respectivă au fost re­simțite de toți românii. Ca u­­rmare, am convingerea că Ti­mișul va cunoaște o nouă dez­voltare.
– Activitatea parla­men­ta­ră e diferită, totuși, de ad­mi­nistrația județeană
– Așa este, iar eu consider că ar fi bine ca toți par­la­men­tarii să treacă înainte de a accede în forul democratic suprem al țării printr-o ex­pe­riență profesională în ad­ministrația locală sau ju­de­țea­nă, în învățământ sau în alte instituții publice cu impact zonal. De fapt, orice om care parcurge firesc eta­pele și nu sare peste ele poa­te să exercite profe­sio­nist un mandat de parla­men­tar. Dincolo de expe­rien­ță, am pregătirea nece­sa­ră, sunt licențiat în științe economice, am absolvit un master în management la Universitatea de Vest din Timișoara, sunt absolvent al Colegiului Național de A­pă­rare, de la Universitatea Na­țio­nală de Apărare “Carol I”, am urmat și fina­li­zat cursurile Institutului Na­țio­nal de Administrație încă din 2009. Dacă timișenii ne vor acorda încrederea lor, îi asigur că nu doar eu, ci în­treaga echipă a viitorilor par­lamentari de Timiș va lu­cra pentru îmbunătățirea le­gislației românești, în două mari domenii: educație și pro­tecție socială. Am în ve­dere un proiect legislativ care să vină în sprijinul șco­lilor speciale, a centrelor pu­blice pentru persoane de­fa­vorizate, iar în privința e­du­cației vizez măsuri clare și urgente pentru comba­te­rea obezității copiilor. Cei mici trebuie educați încă din grădiniță în sensul unei vieții sănătoase, iar școala are responsabilitatea de a schimba actuala mentalitate a multor familii care ignoră activitățile sportive și astfel își condamnă copiii la boli periculoase, cardio­vas­cu­la­re, diabet și altele. În pe­ri­oa­da următoare, vom or­ga­ni­za dezbateri cu specialiști din domeniu și le vom pre­zen­ta cetățenilor în detaliu vi­ziunea noastră.
– Despre omul Călin Do­bra, ce ne puteți spune?
– Mi-e greu să vorbesc prea mult despre mine, co­le­gii știu că sunt un om de ac­țiune, de cuvânt și niciodată nu am lăsat un proiect la jumătate, atunci când am decis să mă implic. Sigur că via­ța personală e puțin afec­ta­tă de cea administrativă și politică, dar vreau să vă spun că sunt tatăl unei fetițe mi­­nunate, care  ne dă sens vieții de familie, iar so­ției mele ar trebui să-i mul­țumesc zilnic pentru că m-a sprijinit și mă susține în toate activitățile. Să nu cre­deți acum că doar acti­vi­tă­ți­le politice și administrative mă preocupă, sunt pasionat de turismul bănățean, avem zone extraordinare în Timiș, pe care vreau să le punem în valoare în viitor. E nevoie să redescoperim acele tra­di­ții vechi și sănătoase ale Ba­na­tului. Sporturile de e­chi­pă reprezintă un alt do­me­niu de interes în care am fost, ani de zile, implicat, în calitate de manager al unui club sportiv municipal. Iar în ceea ce privește relația cu cei din jur, vreau să vă spun că am același număr de te­le­fon de ani de zile, indiferent de pozițiile vremelnice pe care le-am ocupat și că răs­pund la toate apelurile. O re­lație corectă cu oamenii consider că e punctul de por­nire al oricărei activități politice.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE