Ultima oră

Norbert Marcu, sportivul fascinat de gimnastică, are aproape 100 de medalii

MondialŞcoala sportivă lugojeană a de­monstrat de-a lungul tim­pului că este capabilă să for­meze şi să pregătească per­for­meri cu rezultate notabile atât în plan naţional cât şi la competiţii  internaţionale de anvergură. Numele spor­ti­vi­lor lugojeni, care au cu­nos­cut performanţa, au făcut cinste municipiului de pe Ti­miş şi au reprezentat mo­de­le pentru generaţiile care le-au urmat.

An de an pal­ma­re­sul sportului lugojean s-a îm­bogăţit cu numeroase me­dalii şi titluri de cam­pioni, obţinute începând de la grupele de copii. Unul din­tre cei mai promiţători sportivi ai Lugojului se pre­gă­teşte pentru marile com­pe­tiţii în Sala de Sport “Francisc Horvath”, din car­tierul Ştrand.

Când l-a a­dus tatăl său pentru prima dată să ia contact cu sportul de performanţă, Norbert Mar­cu, avea încă cinci ani. Pă­şind timid ca atâţia alţi co­pii înaintea lui, pe su­pra­fa­ţa de antrenamente Nor­bert a rămas imediat fas­ci­nat de exerciţiile spec­ta­cu­loase pe care le executau co­piii mai mari din sală, deşi nu a reuşit să înţeleagă mare lucru din sportul gim­nasticii pe care avea să-l practice mai târziu, cu atât de mult succes.

“L-am vă­zut încă de la primele ele­men­te pe care a încercat să le facă, foarte pasionat şi pre­zenta calităţi fizice bune pen­tru gimnastică. Cum se obişnuieşte cu cei care vor să devină gimnaşti i-am ce­rut să execute nişte tracţiuni şi abdomene la bară fixă şi i-am testat puţin mo­bi­li­ta­tea. Prima întrebare pe care i-am adresat-o a fost dacă este sigur că vrea să facă sport şi răspunsul lui de co­pil a părut încurajator”, a ex­plicat profesorul Adrian Me­leancă, cel care l-a luat pe Norbert la grupa pe care o antrena.

Timp de câteva săp­tămâni a fost pus să în­cerce câteva elemente de ba­ză, din ceea ce făceau co­le­gii mai experimentaţi.

“L-am văzut că făcea bine sfoa­ra, podul şi aplecările, iar după două-trei luni a în­ce­put deja să prezinte o a­nu­mi­tă siguranţă, ceea ce-l fă­cea un începător care pro­mi­tea să se dezvolte în plan sportiv”, a punctat Adrian Me­leancă.

Ambiţia şi cali­tă­ţile fizice l-au ajutat pe Nor­bert Marcu să se evi­den­ţie­ze, iar seriozitatea de care a dat dovadă a făcut ca după un an să intre în grupa de avansaţi, pe mâinile unui alt antrenor experimentat, Ion Bulacu, care în cariera sa de antrenor a reuşit să obţină gradul de emerit.

După trei ani de muncă şi pasiune pen­tru gimnastică, Norbert Marcu avea să simtă emoţia primului concurs din viaţa sa de sportiv, în 2013, la Cu­pa “Cibinium”, de la Si­biu.

Talentat şi bine pregătit gimnastul nu a dezamăgit şi spre mulţumirea antre­no­ri­lor a obţinut prima medalie din carieră, argint la bară. Era începutul afirmării, per­formanţa urmând să fie con­firmată la scurt timp de alte rezultate notabile.

În luna mai 2013, Norbert participă la finala Campionatului Na­ţio­nal Şcolar, ce a avut loc la Buzău, reuşind clasarea pe locul II la paralele şi pe locul III la inele.

Încurajat de primele performanţe, Nor­bert Marcu se pre­gă­teşte fără întrerupere în sala din Ştrand şi la prima com­petiţie internaţională, Cupa DKMT, organizată la Ti­m­i­şoa­ra în octombrie 2013, ur­că pe prima treaptă a po­diu­mului de premiere la inele, câștigă argintul la in­di­vi­dual compus şi de alte două ori la paralele şi bară şi în­cheie podiumul de premiere cu o medalie de bronz la sol.

La puţin timp participă din nou la Cupa DKMT, de această dată în afara ţării, la Novi Sad, în Serbia, unde de­vine medaliat cu aur la i­nele şi bronz la sărituri. Per­formanţele sunt dublate tot în aceeaşi perioadă şi în a­ceeaşi locaţie de un loc III, la sărituri, la concursul in­ter­na­ţional memorial Laza Krstic şi Marica Dzela­to­vici.

“Dorinţa lui de a fi me­reu cel mai bun este printre cele mai importante calităţi de care dă dovadă. Aşa a de­venit unul dintre cei mai buni sportivi de la CSŞ Lu­goj”, a explicat Adrian Me­lean­că.

Pentru Norbert Mar­cu, performanţa nu se o­preşte şi în anul 2014 de­bu­tea­ză cu memorialul “Virgil A­chim” de la Reşiţa, de la sfâr­şitul lunii martie, unde lu­gojeanul se clasează pe pri­mul loc la individual com­­­pus.

O săptămână mai târziu se afirmă la Cam­pio­na­tul Naţional Şcolar, unde obţine opt medalii, din care cinci de aur: individual com­­pus, cal, inele, bară şi pe echipe. A luat argintul la paralele şi bronzul la sol şi sărituri. Urmează a treia par­ticipare la Cupa DKMT, des­făşurată la Kiskunhalas, în Ungaria, unde Norbert smulge argintul la sărituri şi bronzul la individual com­pus, sol, paralele şi bară.

Du­pă revenirea în ţară intră aproape imediat în con­cur­sul de la Cupa Cibinium cu­ce­rind şase medalii de aur la individual compus, inele, să­rituri, paralele, bară şi pe echipe şi două medalii de argint la sol şi cal. La puţin timp Norbert Marcu, reu­şeş­­te şapte medalii de aur şi una de argint la Cam­pio­na­tul Naţional de Juniori III: locul I la individual com­pus, cal, inele, sărituri, pa­ra­le­le, bară şi pe echipe, locul II la sol.

Sportivul încheie în aceeaşi notă anul 2014, ob­ţinând la Cupa DKMT de la Timişoara, argintul la in­dividual compus, la Cupa DKMT de la Novi Sad, locul I la individual com­pus, cal, sol, inele, bară, pa­ra­le­le şi locul II la sărituri şi la memorialul Laza Krstic şi Marica Dzelatovici, locul III la individual compus şi sărituri.

În 2015 Norbert Marcu are ocazia să de­mon­streze progresul din ultimii doi ani la Campionatul Na­ţio­nal Şcolar de la Buzău, unde împreună cu echipa de la CSŞ Lugoj urcă pe prima treaptă a podiumului de pre­miere şi reuşeşte să obţină lo­cul I la individual com­pus, bară, cal, sărituri, pa­ra­le­le şi locul III la sol şi i­ne­le.

Reeditează performanţa cu echipa de la şcolare şi la Campionatul Naţional pe Echipe, ce a urmat. Norbert se clasează din nou în frun­tea clasamentului la indi­vi­dual şi aparate.

Poate cel mai marcant moment avea să fie spre sfârşitul lui 2015, când la Lugoj este organizat un con­curs cu participare inter­na­ţională, unde spor­tivul îi arată tatălui său că nu a greşit când l-a în­dru­mat spre gimnastică şi cu­ce­reşte opt medalii: aur la in­di­vi­dual compus, inele, să­ri­turi, sol, cal şi argint la pa­ra­lele şi bară.

Anul 2015 se în­cheie pentru Norbert Mar­cu trei medalii de aur la i­nd­iv­i­dual compus, bară, sol şi pa­tru medalii de argint la i­ne­le, paralele, cal, sărituri, la Cam­pionatul Naţional In­di­vi­dual, de la Bistriţa.

Pal­maresul personal se în­tre­geşte în 2016 cu locul I la individual compus, cal, să­ri­turi, paralele şi locul II la bară şi inele la Cupa Ci­bi­nium, locul I cu echipa, la in­dividual compus, inele, cal, paralele, locul II la bară şi sol, locul III la sărituri, la Campionatul Naţional Şco­lar de la Buzău şi locul I cu echipa  la individual com­pus, inele, cal, paralele, sol şi bară, locul II la sărituri la Campionatul Naţional de juniori III.

“Norbert este un sportiv care evoluează bine la toate aparatele. S-a re­mar­cat la a­tâ­tea concursuri, este disci­pli­nat ascultător, pasionat şi dorinţa lui este de a deveni campion mon­dial şi olim­pic. Are rezultate bune la în­văţătură şi la şcoa­la 2 unde învaţă şi cu am­bi­ţie şi se­rio­zitate poate să ob­ţi­nă ceea ce-şi doreşte ”, a spus A­drian Meleancă.

În cei a­proape patru ani de când par­ticipă la concursuri, Nor­bert Marcu a reuşit să adune un număr de 96 de medalii de toate culorile, do­ve­din­du-şi calităţile de performer de perspectivă.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE