- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Nădragul, asfaltat aproape integral

Mondial [1]Localitatea Nădrag be­ne­fi­cia­ză din această vară de încă trei străzi modernizate, două dintre ele fiind rea­li­za­te din bani europeni, cu fon­duri obţinute prin Pro­gra­mul Leader – Micr­or­e­giu­nea ”Ţara Făgetului”, în va­loa­re de 42.000 de euro. Este vorba de străzile Cor­net, Metalurgiştilor, Gră­di­ni­ţei şi platoul din faţa Pri­mă­riei, a căror lungime to­tală este de aproape 500 de metri.

”O parte au fost as­fal­tate cu bani europeni, iar pla­toul primăriei şi strada că­tre grădiniţă cu fonduri de la bugetul local”, ne-a de­cla­rat Liviu Muntean, pri­ma­rul comunei Nădrag.

În partea periferică a lo­ca­lităţii au mai fost pietruite alte cinci artere – Poieni, Hai­duca, Izvorului, Aleea Bra­dului şi Splaiul Cornet.

”A­ceste străduţe au îm­preu­nă o lungime de circa 700 de metri. Am făcut pietruiri, pentru ca pe viitor să fie pregătite pentru asfaltare. În­cercăm să găsim surse de fi­nanţare şi odată moder­ni­za­te, pot spune că Nădragul nu va mai avea nicio arteră fă­ră covor asfaltic”, ne mai spunea edilul şef.

Investiţiile în in­fra­structură au rolul de a veni şi în sprijinul celor care in­ten­ţionează să investească în turism, în frumosul loc de la poalele Vârfului Pa­deş.