Ultima oră

Municipalitatea a mărit plafonul pentru acordarea de tichete sociale

MondialConsiliul Local Lugoj a ho­tărât aprobarea me­to­do­lo­giei de acordare a unor pre­stații sociale sub formă de ”tichete sociale” acordate persoanelor vârstnice de pe raza municipiului, măsură ce a intrat în vigoare în­ce­pând cu data de 1 martie 2016.

”Persoanele vârstnice cu venituri mici reprezintă cea mai defavorizată și mar­ginalizată categorie socială, iar aceștia nu au acces la ser­vicii medicale de calitate ori la o alimentație adecvată și de cele mai multe ori le lipsește sprijinul familiei. Autoritatea publică locală maifestă preocupări reale pen­tru suportul cetățenilor. Prioritară este găsirea de so­luții optime în vederea spri­ji­nirii grupurilor sociale vul­ne­rabile, aflate în situații de risc și reintegrarea cate­go­riilor sociale în viața nor­ma­lă”, declară Angelica Rus, purtător de cuvânt al Pri­măriei Lugoj.

Tichetele so­ciale re­pre­zintă bonuri va­lorice emise de unități specializate și pot fi folosite într-o rețea de unități ce fur­ni­zează pro­du­se și ser­vi­cii necesare per­soa­nelor aflate în situații de dificultate.

Valoarea ti­che­telor sociale este de 100 de lei, iar a­ces­tea vor fi ti­părite în cupoane cu va­loare de 10 și 50 de lei (cinci bucăți – 10 lei și o bu­ca­tă – 50 lei).

Bunurile ce pot fi achizițio­na­te în baza ti­chetelor con­stau în ali­men­te, materiale i­gienico-sa­nitare ori pro­du­se de pri­mă ne­ce­si­tate.

O noutate a­du­să de anul 2016 în acest sens este creș­terea valorii in­di­ca­torului social de refe­rin­ță, de la venituri minime de 450 de lei, la 500 de lei pen­tru acordarea de tichete.

Pentru a beneficia de tichete so­ciale solicitan­tu­lui i se impun anumite con­diții: să nu posede clă­diri ori spații lo­cative, altele decât lo­cu­in­ța de domiciliu și anexele gos­podărești; să nu dețină în proprietate te­re­nuri de îm­prejmuire a lo­cu­inței și cu­rtea aferentă ori alte te­re­nuri intravilane ce depășesc 1000 mp – zonă ur­bană și 2000 mp – zonă ru­rală; să nu posede auto­tu­rism cu o vechime mai mică de 10 ani și/sau o capacitate mai mare de 1600 cmc; cei ce au re­ședința stabilită pe raza mu­nicipiului Lugoj, să depună la dosar adeverință de la pri­măria de domiciliu pri­vind clădirile și te­re­nu­rile a­fla­te în proprietate.

Dis­­tri­bui­rea tichetelor so­cia­le se efec­tuează la ca­sie­ria D.A.S.C., din cadrul Pri­mă­riei Lugoj, unde be­ne­fi­cia­rii se vor prezenta lunar cu ac­tul de identitate și ac­te­le de venit din luna pre­ce­dentă (cu­pon pensie, ade­ve­rință sa­lariu) și vor ridica tiche­te­le pe bază de sem­nă­tură.

Dacă beneficiarul se află în imposibilitatea de a ridica tichetele, acestea vor putea fi ridicate de către o altă per­soană împuternicită le­gal de titular.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE