- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Milioane de euro investite în construirea de drumuri agricole

Comunele din estul judeţului Timiş se întrec în atragerea unor proiecte care să poată fa­ci­li­ta decent accesul agricultorilor către su­pra­feţele pe care le deţin, fără a mai intra cu uti­la­jele pe drumurile naţionale sau judeţene. O parte din aceste drumuri au fost construite, iar pentru altele se aşteaptă începerea lucră­ri­lor.

Proiectele depuse pentru con­struirea de drumuri agri­co­le au fost declarate eli­gi­bile încă din 2011, însă au in­trat în finanţare abia anul trecut.

Majoritatea ben­e­fi­cia­ză de fonduri standard de un milion de euro, însă sunt şi excepţii când se alocă şi 1,5 milioane euro pentru rea­lizarea lor.

În multe lo­curi au fost deja construite ase­menea căi de acces. E­xemplu este comuna Traian Vuia, care are pe teritoriul său două, unul de la Sudriaş cu ieşire pe Dealul Ciurii, în DN68 A, iar celălalt de la Săceni către Surducu Mic. Tot la Traian Vuia, urmează să fie realizate încă două ast­fel de drumuri.

Şi satele aparţinătoare co­munei Fârdea vor be­ne­fi­cia în acest an de o in­ves­ti­ţie de un milion de euro pen­tru modernizarea a 5,4 ki­lometri de drumuri a­gri­co­le. Proiectul a intrat în fi­nanţare prin Programul Na­ţio­nal de Dezvoltare Locală şi va demara în cel mai scurt timp.

“Am semnat con­trac­tul, avem firma câştigătoare a licitaţiei şi mai aşteptăm doar câteva avize, după care vom porni lucrările. Din a­ceşti bani, vor fi construite pa­tru drumuri de legătură în­tre aproape toate satele, peste suprafeţele agricole”, ne-a declarat Samuel Lu­pu­lescu, primarul comunei Fâr­dea.

Lucrările vizează dez­vol­tarea de căi rutiere peste dea­luri între Fârdea şi Hau­zeşti, Fârdea şi Mâtnicu Mic, Gladna Montană – Gla­d­na Română şi Gladna Ro­mână – cariera de nisip, cu legătură ulterioară către Zolt şi biserica monument is­toric. În plus, la Gladna Ro­mână va fi construit şi un pod peste pârâu, pentru a pu­tea trece şi utilaje grele.

Un drum în lungime de şase kilometri va lega pe vii­tor şi satele Cutina – Bet­hausen şi Leucuşeşti, peste te­renurile agricole. Pro­iec­tul are o valoare de 1,5 mi­li­oane de euro. ”Proiectul este câştigător încă din 2011, însă abia acum a in­trat în finanţare.

Drumul va fi asfaltat. Sper să ne apu­căm de treabă cât mai re­pe­de, pentru a termina această investiţie până la toamnă”, ne-a spus Ioan Lihoni, pri­ma­rul comunei Bethausen. E­dilii au în lucru un alt pro­iect care vizează şi rea­li­za­rea unui drum agricol şi în­tre Leucuşeşti şi Mănăştiur.

Astfel de căi vor mai fi construite şi între Dum­bra­va şi Mănăştiur, Ohaba Lun­gă şi Ohaba Română şi Cri­vina de Sus – Lăpugiu (jud. Hunedoara).