- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Maslu la Mănăstirea “Sfânta Treime” de la Pereu

Mondial [1]Credincioşii din zona Lu­go­jului sunt invitaţi du­mi­ni­că, 10 septembrie, la Sfân­tul Maslu de la Mănăstirea ”Sfânta Treime” Pereu, si­tua­tă într-o poiană aflată în apropierea drumului judeţean ce leagă localitatea Măguri de Cireşu.

Pregătirile religioase, destinate acestui eveniment, încep din prima parte a zilei cu Sfânta Liturghie după ca­re, de la orele 16, va fi oficiat maslul de către un sobor de preoţi.

Maslul este slujba în care, prin rugăciunile pre­o­ţi­lor şi prin ungerea cu unt­delemn sfinţit, se îm­păr­tă­şeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de bolile sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea de păcate.

Lăcaşul de cult a fost construit deceniul trecut şi a devenit unul dintre cele mai frumoase aşezăminte mo­nahale din zona de est a ju­deţului.