- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Lugojul se înfrățeşte cu oraşul Mako din Ungaria

Mondial [1]O delegaţie a municipiului Lu­goj a plecat vineri, 11 sep­tembrie, în Ungaria pen­tru a pune bazele unei noi relaţii de înfrăţire cu o lo­ca­li­ta­te din ţara vecină.

Pri­ma­rul Francisc Boldea, însoţit de preşedintele filialei lo­ca­le a UDMR, Iosif Poszar, vor purta discuţii cu ofi­cia­lii din Mako în vederea tre­cerii la o nouă fază de co­la­bo­rare cu municipalitatea ma­ghiară.

“La Ruga Lu­go­jea­nă am avut o delegaţie con­dusă de viceprimarul din Mako şi am căzut de a­cord asupra unei vizite în ţa­ra vecină, unde vom discuta cu doamna primar realiza­rea unei relaţii de înfrăţire în­tre oraşele noastre. Până a­cum am avut o relaţie foar­te bună de colaborare cu vecinii maghiari, mai ales pe domeniul medical şi do­rim să extindem parte­ne­ria­tul şi pe alte domenii”, a spus Francisc Boldea, pri­ma­rul Lugojului.

Primele con­tacte oficiale între Lugoj şi Mako au început în 2010, iar din 2012 cele două oraşe au derulat un proiect de un million de euro pentru mo­der­nizarea spitalelor aparţi­nă­toare.

Lugojul mai este în­frăţit cu alte opt oraşe: Corint (Grecia), Je­na (Germania), Kriva Pa­lan­ka (Macedonia), Mo­no­po­li (Italia), Nisporeni (Re­pu­blica Moldova), Orleans (Franţa), Szeksard (Un­ga­ria) şi Vârşeţ (Serbia).