Ultima oră

Ion Ciobanu, studentul unionist: Iubesc România de mic copil!

Platforma Unionistă Ac­țiu­nea 2012, entitate social – culturală nonprofit care are drept scop principal păs­tra­rea identității românești din țară și din afara țării, lan­sea­ză o acțiune ce vine în com­pletarea eforturilor fă­cu­te de întreaga societate ro­mânească, de apropiere a ce­lor două maluri ale Pru­tu­lui, organizând un marș de pro­porţii al cărui scop îl re­prezintă sen­si­bilizarea opi­niei publice pri­vind cauza Reîntregirii Na­ționale.

Unionist convins, proas­păt student al Universității Eu­ropene Drăgan din Lu­goj, Ion Ciobanu, prezintă im­portanța manifestărilor și acțiunilor platformei, a­lă­turi de însemnătatea unirii, prin prisma tinerilor din Re­publica Moldova.

”Iubesc Ro­mânia de mic copil, încă de la vârsta de șase ani. Am început să cunosc aceste ac­ti­vități anul trecut prin in­ter­mediul Caravanei ”U­ni­rea înseamnă un trai mai bun” și a ”Școlii de cultură și afirmare românească” de la Petroșani, iar mai apoi am continuat să mă implic în toate acțiunile organizate de către ”Tinerii Moldovei” și ”Acțiunea 2012”. Pentru mi­ne, pe lângă noțiunile ad­ministrative ori culturale, U­ni­rea înseamnă România Ma­re în vechile hotare, adu­ce­rea Basarabiei acasă la pa­tria ei mamă”, a spus Ion Cio­banu, student din Nis­po­reni.

Printre evenimentele la care tânărul nisporean și-a adus contribuția, sunt dem­ne de amintit ”Marșul lui Ștefan cel Mare”, des­fă­șu­rat la data de 5 iunie 2015 și care a constat în par­cur­gerea de către participanți a dis­tanței Chișinău – Iași, pe jos. De asemenea, marșul din 27 martie 2016 din ca­pi­ta­la Republicii Moldova a a­dus laolaltă 50.000 de oa­meni în susținerea unei cau­ze comune, unirea. Un mo­ment de o însemnătate a­par­te îl constituie astfel marșul in­titulat ”Luptă pentru B­a­sa­rabia” ce va avea loc la Bu­curești, sâmbătă, 22 oc­tombrie, ora 14, cu plecare de la Hanul lui Manuc, în ca­re conform membrilor or­ga­ni­zației, prezența fiecărui ro­mân contează, întrucât ”Ba­sarabia e România, Chi­și­nău și București” fiind două inimi românești.

Par­ti­ci­panții își propun să ră­mâ­nă în stradă până când po­li­ticieni și reprezentanți ai Gu­vernului și ai partidelor po­li­tice recunosc nece­si­ta­tea Reunirii, acționând la îm­plinirea acestui dezi­de­rat.

Pentru această ma­ni­fes­ta­re unioniștii bănățeni au a­pe­lat la sprijinul mu­ni­ci­pa­lității lugojene, solicitând un autocar prin care cei din zona de Vest, susținători ai reUnirii pot participa la marș, dorindu-se astfel in­clu­derea Lugojului în lista o­rașelor ce înfăptuiesc reU­ni­rea.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE