Ultima oră

Ioan Cioloca, 50 de ani în slujba sportului cu mingea la fileu

MondialIoan Cioloca, unul dintre profesorii care a antrenat grupele de sportive aparţinând secţiei de volei a Clubului Sportiv Şcolar Lugoj, a pus punct unei merituoase cariere de îndrumător şi formator de jucătoare.

A­juns la vârsta pensionării (65 de ani), an­tre­norul a predat catedra unei lugojence, Ionela Ca­nea, actualul căpitan al echipei de volei a CSM Lugoj, care din 1 septembrie îndrumă noile generaţii în întrecerile sportive care vor urma.

În cei aproape 20 de ani de când a devenit profesor ti­tu­lar la secţia de volei a Clu­bului sportiv Şcolar Lugoj, Ioan Cioloca s-a remarcat printr-un profesionalism de mare clasă şi printr-o serie de rezultate notabile, reu­şind în timpul perioadei sale de antrenorat să cucerească un şir complet de titluri na­ţionale la toate nivelurile de vârstă pe care le-a pregătit.

A început să practice vo­le­iul la vârsta de 16 ani, în Ca­ransebeş, pe când era în clasa a IX-a.

“După un an am fost promovat căpitanul e­chipei Şcolii Sportive din Ca­ransebeş şi am rămas până în clasa a XII-a” a ex­pli­­cat  Ioan Cioloca. Între a­nii 1973 şi 1976, acesta a ju­cat în Divizia B, la Ex­plor­min Caransebeş.

“În a­nul 1976 am absolvit In­sti­tu­tul de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara, o fa­cul­tate foarte bună la vre­mea aceea şi am fost re­par­ti­zat ca profesor în lo­ca­li­ta­tea Floreşti, de lângă Fi­li­aşi”, şi-a amintit Cio­lo­ca.

În a­nul 1981 ajunge pro­fe­­sor la o şcoală generală din Re­şi­ţa, iar din 1982 este nu­mit antrenor la Clubul Spor­tiv Şco­lar Caransebeş, la gru­pe­le de copii şi juniori ale secţiei de volei. Aici ob­ţi­ne primele rezultate im­por­tante ca antrenor de volei.

“Am reuşit să pro­mo­vez trei sportivi la lotul de juniori I al României. Este vorba des­pre Adrian Groza, Ro­bert Mader şi Dorin Stă­ni­lo­iu. Primul dintre aceştia a a­juns mai târziu la lotul na­ţional şi a participat la eu­ropenele de la mijlocul a­ni­lor ‘80”, a spus an­tre­no­rul ca­re, în anul 1984, este pro­pus la conducerea echipei CSM Caransebeş, pro­mo­va­­tă în Divizia A.

Din anul 1986 până în 1989 an­tre­nea­ză CSM Caransebeş, la a­cea vreme, în Divizia B.

Medalii pe bandă rulantă

După Revoluţie, Ioan Cio­lo­ca se mută la Lugoj şi pre­ia nou înfiinţatele clase de volei de la Şcoala Generală nr. 2. “După ce s-au des­fiin­ţat clasele speciale de la Şcoa­la 2, am devenit titular la gru­pele de volei, în­ce­pă­toa­re (cla­sa a II-a, a III-a, a IV-a) de la Clubul Sportiv Şco­lar Lu­goj”, a precizat an­­tre­no­rul.

Anul 2001 avea să a­du­că prima medalie de aur câş­­tigată la Buzău, la Cam­­pio­natul Naţional de mi­­n­i­vo­lei, cu generaţia năs­cu­tă în 1988. Performanţa a fost repetată un an mai târ­ziu, la Miercurea-Ciuc, cu a doua generaţie, născută în 1989.

“În 2003 am luat lo­cul I la Campionatul Na­ţio­nal de Speranţe de la Sibiu, iar în 2004, grupa pe care o pre­gă­team a obţinut un loc trei în semifinala campio­na­tu­lui na­ţional de cadete şi lo­cul VII pe ţară din 47 de echipe înscrise, un rezultat pe care îl consider foarte bun, pen­tru că noi am par­ti­ci­pat la o ca­­tegorie supe­ri­oa­ră”, a spus Ioan Cioloca.

Un an mai târ­ziu, cadetele pre­gă­ti­te de Cioloca nu au mai scă­pat medalia de aur pe care au pri­mit-o la Tul­cea. Din a­ceastă generaţie s-au re­mar­cat Diana Balintoni care îm­preună cu Loredana Ca­lin­ciuc a obţinut în 2004, la Ma­maia, locul III la Cam­pio­natul Naţional de Volei pe Plajă pentru juniori I şi lo­cul II la Campionatul Na­ţio­nal de Volei pe Plajă pen­tru juniori II (cadete). Un alt cuplu, Andreea Hazel şi An­dreea Calinciuc a luat locul III la juniori II, la volei pe plajă, tot în 2004.

În 2005 , la Mamaia, Diana Balintoni şi Sorina Buz au obţinut lo­cul II la volei pe plajă ju­niori I şi locul I la juniori II, iar Ana-Maria Ham­bele şi Lo­redana Ca­lin­ciuc, locul III, la juniori II la volei pe pla­jă. Anul următor Sorina Buz şi Loredana Ca­linciuc câş­tigă aurul la volei pe pla­jă la senioare, iar Dia­na Ba­lintoni şi Ana-Maria Ham­be­le, locul II, la juniori I, la volei pe plajă. În ace­laşi an o altă lugojeancă, Andreea Smultea, pregătită de Ioan Cioloca, cucereşte au­rul la volei pe plajă, la ju­niori II, îm­preună cu o vo­lei­balistă din Bucureşti.

Gru­pele de ca­dete din g­e­ne­ra­ţiile ‘88 -’89 se clasează în 2006 pe lo­cul trei la Cam­pionatul Na­ţional pen­tru juniori II.

Ioan Cioloca va bifa o nouă me­dalie de aur în 2007 cu echipa de junioare I la Baia Mare, unde toate cele cinci me­ciuri disputate au fost câşti­gate cu 3-0.

Este numit an­tre­nor titular la centrul na­ţio­nal de excelenţă de la Ba­ia Mare.

În acelaşi an Mi­hae­la Silivestru este decla­ra­tă cel mai bun libero la gru­pa de junioare I. Lo­re­da­na Calinciuc şi Sorina Buz obţin locul I, în 2007, la volei pe plajă, la se­ni­oa­re, iar Diana Balintoni şi An­dreea Smultea locul III. La juniori I, la volei pe pla­jă, Di­ana Balintoni şi An­dreea Smultea obţin locul I, în 2007, iar Loredana Calin­ciuc şi Sorina Buz, medalia de argint.

Diana Balintoni a fost promovată la lotul na­ţional de senioare. O nouă generaţie de începătoare a in­trat, în 2009, pe mâna am­biţiosului antrenor Ioan Cio­­lo­ca. În 2013 se clasează pe lo­cul V la Campionatul Na­ţio­nal de Minivolei, de la Bo­toşani.

Bianca Albăs­tro­iu este în acelaşi an pro­mo­vată de la grupa de juniori I la echipa de volei CSM Lu­goj.

În divizia A au mai fost promovate Diana Balintoni, Andreea Smultea, surorile Loredana  şi Andreea Ca­lin­ciuc, precum şi Mihaela Si­li­vestru.

Nu o să abandonez voleiul niciodată

“Consider că m-am achitat cu cinste de activitatea de antrenor. Cred în acelaşi timp că am făcut cinste spor­tului lugojean şi ora­şu­lui, dar şi voleiului pe care l-am început în 1976 ca ju­cător. Nu o să abandonez acest sport, o să fiu aproape de mişcarea sportivă din oraş şi de voleiul lugojean şi o să vizionez în con­ti­nua­re meciurile de volei. Am fost  pasionat de acest sport şi dacă îţi iubeşti meseria ob­ţii şi rezultate. Am relaţii foarte bune cu cei cu care am lucrat, cu foştii sportivi şi cât am activat ca antrenor nu am avut niciun conflict major cu nimeni”, a con­fir­mat Ioan Cioloca. După 18 ani la Lugoj, valorosul an­tre­nor a încheiat cu un pal­ma­res complet la toate gru­pele de vârstă.

“Am sa­tis­fac­ţia că am câştigat la toate ca­tegoriile de vârstă. Îmi a­min­tesc cu plăcere de pri­mul titlu din 2001, dar şi de celelalte rezultate. Aş mai re­marca că în perioada în care am antrenat la Baia Mare, am câştigat locul I cu echipa centrului la Cam­pio­na­tul Naţional pentru ju­niori II. Celor care ur­mea­ză la catedră le doresc mult succes şi să obţină re­zul­tate mai bune decât am reuşit eu şi sper să ducă mai departe, cu cinste, voleiul şi sportul lugojean”, a spus Cio­loca.

La final putem afirma că un mare antrenor al sportului lu­gojean predă ştafeta ti­ne­rei generaţii care s-a ridicat din strălucita şcoală de sport din Lugoj.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE