- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Iluminatul public din Lugoj intră în revizie tehnică

Mondial [1]Administraţia locală va în­cepe în zilele care urmează re­medierea problemelor a­pă­rute în mai multe car­tie­re, la sistemul de iluminat pu­blic.

Acţiunea echipelor de intervenţie vizează atât întreţinerea lămpilor de pe stâlpi, cât şi infrastructura de alimentare cu energie e­lec­trică.

În cadrul lucrărilor la sistemul de iluminat stra­dal se vor înlocui cablurile vechi sau deteriorate, be­cu­rile arse şi suporturile de­te­riorate, a comunicat Pri­mă­ria Lugoj.

În program vor intra cartierele Micro 1, Mi­cro 3, Micro 4, Ştrand şi A­leea Nuferilor, Aleea Ti­ne­re­ţii, strada Bocşei, Mar­ga­re­telor, cimitirul de pe stra­da Caransebeşului. Vor fi înlocuite peste 30 de lămpi de iluminat defecte şi si­gu­ranţele aferente, identificate la sesizarea lugojenilor.

Lu­cră­rile vor fi efectuate de fir­ma timişoreană care a fost obiectul unei cercetări ju­decătoreşti, pentru pre­su­pu­se nereguli sesizate de Cur­tea de Conturi în urmă cu trei ani.

În Lugoj există 3.122 de corpuri de ilu­mi­nat publice, din care cea mai mare parte au fost mo­der­nizate.