Ultima oră

Hoții din România nu scapă de justiție! Cea Divină, cum prezic astrele pentru 2017

MondialAnumite configuraţii astrologice nu se pro­duc timp de secole, fiind milenare. Era prin 1989 şi timpul ne-a permis să des­co­pe­rim o indicaţie astrală care nu s-a repetat de 3500 de ani şi pe care o putem descoperi în tema copiilor noştri. Ceea ce subliniază încă o dată faptul că ne îndreptăm spre o epocă exc­ep­ţio­nală, era Vărsătorului.

Alinierea planetară extrem de rară permisese atunci ca ju­mă­tate din planetele sis­te­mului nostru solar să se afle în constelaţia Ca­pri­cor­nu­lui. Niciun munte nu e prea înalt şi niciun scop prea greu de atins,  pentru per­severentul şi con­sec­ven­tul Capricorn. Guvernat de Saturn, numit şi „pǎrintele timpului” sau „marele în­țelept”, C­apricornul știe e­xact când este momentul po­trivit sǎ acționeze, aș­tep­tând atât cât este nevoie, cu o rǎbdare de neclintit, mo­men­tul oportun.

Capri­cor­nul este sim­bolul caprei şi nu vorbim aici despre orice ca­prǎ, ci despre capra nea­gră, care poate rezista şi în condiţiile cele mai grele. Se adapteazǎ și rezistǎ cu stoi­cism tuturor obstacolelor și vicisitudi­nilor vieții.

Are vi­ziune, pǎstreazǎ mereu viu in minte piscul înalt spre care se îndreaptǎ, iar asta îl ajutǎ sǎ-și men­ținǎ focusul, chiar și în cele mai aspre condiții.
Noi putem să ne în­tre­băm de ce copiii noştri dis­pun de un destin atât de par­ticular, ca şi cum şi-ar fi dat întâlnire pentru a trăi îm­pre­ună o mare etapă a u­ma­ni­tăţii, deoarece indivizii care deţin configuraţii atât de rare par să vină pentru a transforma istoria omenirii.

Ierarhia spirituală Pă­mân­tu­lui se compune din 49 de gru­pe de suflete umane a­van­­sate spiritual care îşi dedică activitatea realizării în întreaga omenire a Por­ţiu­nilor din planul evoluţiei te­restre, defalcate pe in­ter­vale de timp mai reduse (în­tre 25 şi 100 de ani).

Iniţiaţii pământeni au aflat de mult timp de exis­ten­ţa reală a Logoilor pla­ne­tari, care şi-au asumat rea­li­zarea părţilor de plan pre­lua­te de la “ Logosul solar” al sistemului solar. La rân­dul lor, “ Logoii solari” pre­iau continuu porţiunile ce le revin din planul “ Logosului galactic”.

„Revenons à nos moutons“

Planeta Pluto arată valorile de transformare şi rege­ne­ra­re ale individului, su­bli­nia­ză ceea ce trebuie distrus pen­tru a fi reconstruit la ni­vel social. Pluto are un ciclu planetar de 247 ani+1, adică tranzitează o constelaţie pla­netară circa 21 de ani. Pla­neta Pluto este gu­ver­na­tor al Scorpionului şi a in­trat în Capricorn pe 27 ia­nuarie 2008 cu misiunea de a transforma omenirea, pre­g­ătind marea criza eco­no­mi­ca mondială şi multe alte problematici sociale ce vor urma.

Pluto va ieşi din Ca­pri­corn pe 21 ianuarie 2024 şi va avea o mare aliniere cu Sa­turn, planeta gu­ver­na­toa­re a Capricornului, a co­pii­lor noii ere a mileniului III în 2019. Mult a fost, puţin a ră­mas pâna la marea în­tâl­nire între cei doi giganţi ai sis­temului solar şi Logoii pla­netari ce îi guvernează.  

Omul planetar va fi trans­format ţinând cont de prin­cipiile plutoniene şi sa­tur­niene. Omul planetar ac­tual nu poate intra în era Văr­sătorului mânat de prin­ci­piile mârşave ale hoţiei, ale degradării umane. Co­piii planetari născuţi după 1989 sunt foarte diferiţi de ge­neraţiile anterioare, ei fiind generaţia care va trans­forma istoria uma­ni­tă­ţii, pregătind zorii “ Erei Văr­sătorului”.
Tranzitul lui Pluton din Văr­sător, care va începe în 2024, va aduce, cu sigu­ran­ţă, transformări uluitoare pen­tru România.

România, ca stat, a a­pă­rut în 1859, prin dubla ale­ge­re ca domnitor a lui Ale­xan­dru Ioan Cuza în Mol­do­va şi în Muntenia. Data ca­lendaristică este pe 24 ianuarie, dar, prin ajustarea calendarului gregorian, de­vi­ne 5 februarie 1859, la ora 14h41min. Astrograma na­tală a României ne arată o ţară cu un Soare în Vărsător şi Ascendentul în Rac.

Cităm mai jos profeţia des­pre România a lui Sundar Singh,
“… România are o mi­siu­ne Dumnezeiască de redresare spirituală, ce o va face să se înfăţişeze ca un veritabil model de urmat în­tregii umanităţi…”
Hoţii actuali economici şi morali, hoţi pedepsiţi sau nepedepsiţi de justiţia pla­ne­tară nu vor scăpa de jus­tiţia Divină ce va acţiona în­ze­cit.
Hoţii actuali vor forma un puternic egregor ener­ge­tic, ei vor fi scoliţi în Lumea Cerului, o adevărată “in­vin­cibila armada” cu boni­fi­ca­ţie pentru România actual “ţepuiă”.
Nemţii, englezii, spa­nio­lii, francezii viitorului se vor trezi cu o lume golită pen­tru ei şi se vor întreba de unde vin aşa de multe genii în România, genii pe mul­ti­ple paliere ale cunoaşterii, căci fiecare ţară are oamenii pe care-i merită la nivel Divin.

Românii vor avea acces la substanţa cenuşie ange­li­că ce nu poate fi furată, foş­tii hoţi economici şi morali vor fi aurul cenuşiu al Ro­mâ­niei ce vor reconstrui obli­gaţi de karma lor, de promisiunile făcute în Cer, România.

“În cele din urmă, toţi duş­manii României vor în­genunchea la hotarele a­ces­tei ţări şi… vor recunoaşte misiunea ei spirituală…” pre­viziona Sundar Singh .

Autor: Petru Gheleșian

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE