Ultima oră

Hercule al Lugojului! Gheorghe Dixi Popovici, luptătorul de 12 ori campion cu Dinamo Bucureşti

MondialLa începutul secolului al XX-lea, luptele greco-romane din România ocupau un loc de frunte, iar publicul se arăta generos față de demonstrațiile celor mai tari în brațe.

În Banat și Transilvania, organizațiile muncitorești promovau sportul luptelor, selec­țio­nând necontenit din rândul u­cenicilor, instruindu-i co­res­pun­­zător. Așa se face că pe lis­ta primilor învingători oficiali în concursurile rezervate amatorilor vom întâlni aproa­pe în exclusivitate sportivi pro­veniți din aceste părți ale ță­rii.

În anul 1921, la Satu Ma­re, se dispută un turneu de anvergură, pre­fa­țând parcă apropiatul start al naționalelor. Luptătorii sunt împărțiți în patru categorii de greutate, câștigătorii fiind desemnați, în ordine: 58 kg – Pătrașcu (din Timișoara), 61 kg – Ta­kacs (din Timișoara), 66 kg – Hodor (din Cluj), +79 kg – Mureșan (din Cluj).

Luna de­cembrie a anului 1921 va tre­bui notată ca una de re­fe­rință pentru această disciplină, la noi în țară. Clubul ”Chi­ne­zul” din Timișoara a orga­ni­zat primul campionat na­țio­nal de lupte greco-romane. La 23 noiembrie 1930 a luat ființă Federația Română de Lupte, iar sediul a fost stabilit pentru moment la Oradea, vechi și recunoscut centru al luptelor din țara noastră.

În 1931 federația se va muta în Capitală, iar imediat după a­ceea va adera la forurile in­ter­naționale ”Ammateur Wres­t­ling Federation” din Lon­dra și la ”Federation In­ter­nationale Halterophile” din Paris.

La înființare federația cuprindea doar opt grupări, iar în anul 1939 a ajuns să aibe 36 de asociații. Dintre noile nuclee sportive de lupte, care au avut o activitate continuă sunt demne de amintit: CFR Timișoara, CFR Bu­cu­rești, CFR Oradea, ”Crișana” Oradea, ”Olimpia” Oradea, ”Jiul” Petroșani, Clubul Sportiv Muncitoresc Cluj şi ”Vulturii Textila” Lugoj.

În anul 1930 Lugojul este gaz­dă a unui turneu inter­na­țio­nal de lupte. Este un moment ce trebuie reținut, întrucât echipa vizitatoare, o selecționată budapestană, includea nu mai puţin de trei campioni europeni și alți trei naționali. Compor­tându-se admirabil, luptătorii clubului ”Vulturii” Lugoj au obținut o victorie răsunătoare, ziarele vremii consemnând fap­tul că cei aproape 2.000 de spectatori prezenți în sala teatrului din oraș nu au contenit cu aplauzele preț de o oră și mai bine după terminarea meciurilor, iar apoi luptătorii învingători au fost purtați în triumf, pe brate, prin centrul Lugojului. Campionatele naționale din 1933 au avut loc la Lugoj , oraș în care supremația disciplinei o dețineau…măcelarii.

Meciurile durau 20 de mi­nute, o primă repriză de 10 minute, în care se lupta în picioare, apoi dacă nu intervenea o decizie prin ”tuș” se continua cu două reprize de 3 minute de luptă la parter și, în fine, o ultimă repriză de 4 minute în picioare. Pentru reprizele de parter, ca să fie desemnat sportivul care va începe primul din ”așezat”, se dădea cu discul care avea o față roșie și una albastră, acestea fiind culorile celor două colțuri ale saltelei.

Echipamentul luptătorului era relativ asemănător cu cel din zilele noastre, ghete din piele cu talpă de crep și dresuri de bumbac. Cele mai frumoase dresuri le aveau cei de la CFR Timișoara, negre cu dungă albă. Cei de la ”Stăruința” Oradea le aveau negre cu dungi roșii, să nu se confunde cu luptătorii de la Reșița, îmbrăcați cu dresuri în roșu cu dungi negre. În albastru erau îmbrăcați cei de la ”Vulturii” Lugoj, în alb cu roșu cei de la CFR Arad.

Mai jos este prezentată o listă cu campionii naționali care au provenit din școala de lupte a Lugojului, la nivel de seniori, lupte greco-romane:

 • Filip Borlovan, cat. 66 kg (1930 – Vulturii Lu­goj),
 • Constantin Dragomir, cat. 73 kg (1930 – Vulturii Lugoj),
 • Gheorghe Lazăr, cat. 79 kg (1930 – Vulturii Lugoj),
 • Filip Borlovan, cat. 66 kg (1933 – Vulturii Lugoj),
 • Iosif Hor­vat, cat. 56 kg (1934 – Vul­turii Lugoj),
 • Filip Bor­lo­van, cat. 66 kg (1934 – Vulturii Lugoj),
 • Iosif Horvat, cat. 61 kg (1935 – Vulturii Lu­goj),
 • Constantin Dragomir, cat. 66 kg (1935 – Vulturii Lugoj),
 • A. Steiner, cat. +87 kg (1935 – Vulturii Lugoj),
 • Io­sif Horvat, cat. 61 kg (1936 – Vulturii Lugoj),
 • Filip Bor­lo­van, cat. 66 kg (1936 – Vul­turii Lugoj),
 • Iosif Horvat, cat. 61 kg (1939 – Vulturii Lugoj),
 • Ion Horvat, cat. 66 kg (1939 – Vulturii Lugoj),
 • Fi­lip Borlovan, cat. 72 kg (1939 – Vulturii Lugoj),
 • Ion Hor­vat, cat. 66 kg (1940 – Vul­turii Lugoj),
 • Dumitru Târziu, cat. 52 kg (1947 – Vulturii Lugoj),
 • Dumitru Ciosa, cat. 57 kg (1947 – Vulturii Lugoj),
 • Ion Horvat, cat. 62 kg (1947 – CSM Re­șița),
 • Filip Borlovan, cat. 73 kg (1947 – Vulturii Lugoj),
 • Constantin Dragomir, cat. 79 kg (1947 – Vulturii Lugoj),
 • Bu­jor Lazăr, cat. +87 kg (1947 – Vulturii Lugoj),
 • Du­mi­tru Târziu, cat. 52 kg (1948 – Vulturii Lugoj),
 • Ion Popescu, cat. 62 kg (1948 – Vulturii Lugoj),
 • Otto Benko cat. 67 kg (1948 – Vulturii Lugoj),
 • Du­mitru Târziu, cat. 52 kg (1949 – Vulturii Lugoj),
 • Aurel Cio­sa, cat. 62 kg (1949 – Vul­turii Lugoj),
 • Alexandru Șuli, cat. 79 kg (1949 – Vulturii Lugoj),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1949 – Dinamo Bu­curești),
 • Dumitru Târziu, cat. 52 kg (1950 – Vulturii Lu­goj),
 • Nicolae Popovici, cat. 73 kg (1950 – Dinamo Bu­curești),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1950 – Dinamo Bu­curești),
 • Victor Popescu, cat. 57 kg (1951 – Locomotiva Ti­mișoara),
 • Ion Popescu, cat. 62 kg (1951 – Locomotiva Ti­mișoara),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1951 – Dinamo Bu­curești),
 • Francisc Horvat, cat. 57 kg (1952 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Ion Popescu, cat. 62 kg (1952 – Locomotiva Ti­mișoara),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1952 – Dinamo Bu­curești),
 • Francisc Horvat, cat. 57 kg (1953 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Nicolae Popovici, cat. 79 kg (1953 – Dinamo Bu­curești),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1953 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Alexandru Șuli, cat. +87 kg (1953 – Dinamo Bu­curești),
 • Victor Popescu, cat. 62 kg (1954 – Dinamo Bu­curești),
 • Ion Hanțu, cat. 67 kg (1954 – CFR Lugoj),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1954 – Di­namo București),
 • Alexandru Șuli, cat. +87 kg (1954 – Dinamo București),
 • Francisc Horvat, cat. 62 kg (1955 – Dinamo București),
 • Bujor Lazăr, cat. 87 kg (1955 – Di­­na­mo București),
 • Alexandru Șuli, cat. +87 kg (1955 – Di­­namo București),
 • Alexandru Șuli, cat. +87 kg (1956 – Dinamo București),
 • Francisc Horvat, cat. 57 kg (1957 – Dinamo București),
 • Alexandru Șuli, cat. +87 kg (1957 – Dinamo București),
 • Constantin Ofițerescu, cat. 52 kg (1958 – CFR Timișoara),
 • Va­sile Micula, cat. 62 kg (1958 – CSM Reșița),
 • Haini Stockel, cat. 67 kg (1958 – Vulturii Lugoj),
 • Bujor Lazăr, cat. +87 kg (1958 – Vulturii Lugoj),
 • Gheorghe Popovici, cat. +87 kg (1959 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Vasile Micula, cat. 62 kg (1960 – Vulturii Lugoj),
 • Gheorghe Popovici, cat. +87 kg (1960 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Gheorghe Popovici, cat. 87 kg (1961 – Dinamo Bu­curești),
 • Gheorghe Popovici, cat. 97 kg (1962 – Dinamo Bu­curești),
 • Gheorghe Popovici, cat. 97 kg (1963 – Dinamo Bu­curești),
 • Simion Popescu, cat. 63 kg (1964 – Steaua Bu­cu­rești),
 • Gheorghe Popovici, cat. 87 kg (1964 – Dinamo București),
 • Simion Popescu, cat. 63 kg (1965 – Steaua București),
 • Gheorghe Popovici, cat. 87 kg (1965 – Dinamo București),
 • Gelu Mezinca, cat. +97 kg (1965 – Steaua București),
 • Simion Popescu, cat. 63 kg (1966 – Steaua București),
 • Gheorghe Popovici, cat. 97 kg (1966 – Dinamo București),
 • Simion Popescu, cat. 63 kg (1967 – Steaua București),
 • Gheorghe Popovici, cat. 97 kg (1967 – Dinamo București),
 • Simion Popescu, cat. 63 kg (1968 – Steaua București),
 • Gheorghe Popovici, cat. 87 kg (1968 – Dinamo București),
 • Simion Popescu, cat. 68 kg (1965 – Steaua București),
 • Gheorghe Popovici, cat. 100 kg (1965 – Dinamo București),
 • Simion Popescu, cat. 62 kg (1970 – Steaua București),
 • Gheorghe Popovici, cat. 100 kg (1970 – Dinamo București),
 • Simion Popescu, cat. 68 kg (1971 – Steaua București),
 • Tiberiu Horvat, cat. 62 kg (1972 – Vulturii Lugoj),
 • Simion Popescu, cat. 68 kg (1972 – Steaua București),
 • Dănuț Strejariu, cat. 74 kg (1990 – Dacia Pitești),
 • Robert Papp, cat. 74 kg (2007 – CS Slatina),
 • Robert Papp, cat. 84 kg (2008 – CS Slatina),
 • Robert Papp, cat. 84 kg (2009 – CS Slatina),
 • Robert Papp, cat. 84 kg (2010 – CS Slatina),
 • Robert Papp, cat. 84 kg (2011 – Dinamo Bu­curești),
 • Robert Papp, cat. 84 kg (2012 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Robert Papp, cat. 98 kg (2013 – Dinamo Bu­cu­rești),
 • Robert Papp, cat. 98 kg (2014 – CSM Lugoj),
 • Lau­rențiu Macarei, cat. 59 kg (2015 – CS Astra Arad),
 • Robert Papp, cat. 98 kg (2015 – CSM Lugoj),
 • Robert Papp, cat. 98 kg (2016 – CSM Lugoj).

Cele mai multe titluri naționale câștigate de un luptător născut în Lugoj aparțin lui Gheorghe Popovici, 12, toate pentru Dinamo București, urmat de Robert Papp, 10 (4 pentru Slatina și câte 3 pentru Dinamo București și Lugoj).

Simion Popescu a câștigat de 9 ori campionatul național, din 1964 și până în 1972, toate pentru Steaua București, iar Bujor Lazăr are opt titluri naționale, 7 pentru Dinamo București și unul pentru Vulturii Lugoj.

Autor: Ilia Țăranu

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

1 Comentariu on Hercule al Lugojului! Gheorghe Dixi Popovici, luptătorul de 12 ori campion cu Dinamo Bucureşti

 1. D-ul Taranu astept cu respect sa vorbesc cu d-voastra

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

CLOSE
CLOSE