Ultima oră

George Enescu va fi omagiat printr-un periplu muzical bănățean, cu popasuri la Lugoj, Caransebeş, Oravița şi Timişoara

Sub egida celei de-a XXII-a ediții a Festivalului Coral In­ternațional ”Ion Vidu”, vi­neri, 8 iulie, la Lugoj, se va desfășura cea de-a III-a ediție a tradiționalei zile în­chinate lui George Enes­cu. Evenimentul este orga­ni­zat de prof. dr. Constantin Tufan Stan, muzicolog, mem­bru al Uniunii Com­po­zi­torilor și Muzicologilor din România.

Își vor da concursul in­ter­preţi (elevi liceali, stu­denţi, masteranzi şi pro­fe­sori) de la Colegiul Na­ţio­nal de Muzică ”George E­nescu” și Colegiul Naţional de Arte ”Dinu Lipatti” din Bu­cureşti, Colegiul Na­țio­nal de Arte ”Ion Vidu” din Timișoara, Liceul de Arte ”Sabin Drăgoi” din Arad, Li­ceul de Arte ”Marin So­res­cu” din Craiova, Uni­ver­si­tatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Şcoala Gim­na­zială de Muzică ”Filaret Barbu” din Lugoj (instituție organizatoare, alături de Fundația Culturală ”Re­mem­ber Enescu” din Ca­pi­tală, Casa de Cultură a Mu­nicipiului Lugoj, Primăria și Consiliul Municipal Lu­goj, Consiliul Județean Ti­miș) și Facultatea de Mu­zi­că şi Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara.

Proiectul (conceput a avea caracter bienal) îşi pro­pu­ne refacerea traseului con­certistic al lui George E­nescu pe plai mioritic bă­nă­țean (un topos cultural ale cărui reflexe baroce l-au fas­ci­nat), unde întâistă­tă­to­rul muzicii românești a con­cer­tat, cu o densă ritmi­ci­ta­te, între anii 1912 și 1943: la Lugoj (10 concerte, între 1912 – primul concert în Banat – şi 1943), Caran­se­beş (3 recitaluri, în 1922, 1927 şi 1929), Oraviţa (1931) şi Timişoara (23 de con­certe, între 1921 şi 1943).

Medalioanele Enescu vor fi preludiate de expo­zi­ţii documentare și colocvii, în cadrul cărora melomanii vor putea participa la pre­zen­tări și lansări de carte (George Enescu. Con­sonanţe bănăţene – cronici, evocări, interviuri, omagii, mărturii, autor: Constantin-T. Stan, cu o Prefață de Si­mion Dănilă). La Caran­se­beș și Oravița, amfitrionii și-au propus dezvelirea u­nor plăci memoriale în­chi­nate Orfeului moldav.

Manifestările vor fi o­no­rate de prezența unor per­so­na­lități marcante ale mu­zi­cii românești: prof. univ. dr. Elena Chircev (decan al Fa­cul­tății Teoretice a Aca­de­miei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Dumitru Jom­pan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Caransebeș), conf. univ. dr. Ioan Fern­bach (Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara), prof. Mihaela Tomescu (Colegiul Național de Muzică „Geor­ge Enescu” din București), președintele Fundației Cul­turale ”Remember Enescu”, c­ărora li se vor alătura lec­tor univ. dr. Simona Negru (Timișoara), lector univ. dr. Silviana Cîrdu (Timișoara), prof. Adela Lörincz (Bu­cu­rești), Monica Isăcescu (rea­­­lizator de programe la Radio România Muzical), Simona Stoița (realizator de programe la Radio Timi­șo­a­ra) și o pleiadă de tineri maeștri – profesori, elevi, stu­denți și masteranzi – co­n­sacrați pe importante scene de concert, laureați ai unor prestigioase concursuri na­țio­nale și internaționale.

Sâm­bătă, 9 iulie, prota­go­niș­tii proiectului vor poposi la Caransebeș, apoi la Or­a­vița, pe scena Teatrului Vechi ”Mihai Eminescu”, un­de spectacolul, organizat de Primărie și Consiliul Lo­cal, cu aportul dr. Ionel Bo­ta, se va desfășura sub ge­ne­ricul Conferinţele Na­ţio­na­le ”George Enescu” şi Ba­natul.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


CLOSE
CLOSE