Ultima oră

Gata cu teribilismul în cimitire sau oraş! Amenzi mari pentru cei care distrug domeniul public

MondialUn nou regulament de Gospodărire Co­mu­nală va ajunge pe masa de lucru a exe­cu­ti­vului local.

Proiectul, aflat în stadiul de a­na­liză, punctează obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor locale, instituţiilor publice, a­g­enţilor economici dar şi cetăţenilor, pentru bu­na gospodărire a urbei şi pentru in­stau­ra­rea unui climat de ordine şi curăţenie.

Legea 515/2002 stabileşte că organizarea, derularea şi par­ticiparea la activităţile e­di­­litar-gospodăreşti, con­sti­tu­ie o obligativitate per­ma­nen­tă a autorităţilor locale şi judeţene, a instituţiilor pu­blice şi agenţilor eco­no­mici precum şi a cetăţenilor.

De asemenea autorităţile lo­ca­le, precum şi persoanele fizice şi juridice au obligaţii privind regimul deşeurilor, protecţia apelor, protecţia at­mosferei, gestionarea zgo­mo­tului ambiental, pro­tec­ţia solului şi subsolului, pro­tecţia aşezărilor umane.

Consiliul Local şi Primăria Lugoj vor avea obligaţia să a­sigure măsuri pentru pro­tec­ţia sănătăţii publice, să pre­vină poluarea acci­den­ta­lă a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă prin de­po­zitarea necontrolată a de­şeu­rilor.

De asemenea este prevăzută finalizarea con­strucţiilor începute şi men­ţi­nerea în bună stare a celor e­xistente precum şi a­pro­ba­rea programelor şi pro­iec­te­lor pentru dezvoltarea in­frastructurii comunale cu res­pectarea protecţiei me­diului.

Agenţii economici pri­n­tre altele vor fi obligaţi să-şi în­treţină imobilele, să de­po­zi­teze corespunzător rezi­duu­rile menajere, indus­tria­le, agricole şi cele refo­lo­si­bi­le, să asigure locuri spe­cia­le pentru reclame eco­no­mice şi electorale şi să nu suspende reclame deasupra drumurilor din municipiu, să respecte măsurile de i­gie­nă publică şi curăţenie sta­bi­lite.

Cetăţenii vor trebui să în­treţină locuinţele, anexele gos­podăreşti, curţile şi îm­pre­jurimile acestora, să fi­nalizeze construcţiile în­ce­pu­te, pe baza autorizaţiilor în condiţiile şi termenele sta­bi­lite, să respecte regi­mul de creştere şi deţinere a animalelor şi păsărilor, pre­cum şi circulaţia animalelor pe raza Lugojului.

Regulamentul propune şi un set de sancţiuni cu a­menzi ce ajung până la 3000 de lei.

Una dintre cele mai usturătoare amenzi este a­pli­cată pentru depozitarea gu­noaielor de orice tip şi a molozului, cuantumul aces­te­ia fiind de până la 1000 de lei.

Aceeaşi amendă este valabilă şi pentru parcarea, pe o perioada mai lungă de 15 zile, a autovehiculelor a­va­riate sau defecte pe ca­ro­sa­bil.

Creşterea animalelor şi păsărilor în adăposturi aflate la o distanţă mai mică de 10 metri faţă de clădirile vecinilor este pedepsită cu amendă de la 200 la 400 de lei.

Cei care participă sau or­ga­nizează lupte de câini ri­scă o amendă pornind de la 1000 de lei şi mergând până la 2500 de lei.

Cele mai dure amenzi, cu valori între 1000 şi 3000 de lei, sunt propuse pentru degradarea sau murdărirea statuilor, a monumentelor din cimitire, a mobilierului ur­ban şi jocurilor din par­curi, neefectuarea lucrărilor de reamenjare a spaţiilor verzi în urma efectuării de lucrări edilitar-gospodăreşti şi amenajarea de grădini de legume şi zarzavaturi în faţa imobilelor, până la trotuar.

Nu va scăpa nepedepsită nici lăsarea zăpezii sau a gheţii pe trotuare şi rigolele de scurgere din faţa i­mo­bi­lelor deţinute sau ad­mi­ni­s­tra­te mai mult de ora 10, di­mi­neaţa.

Pentru ne­res­pec­ta­rea acestei îndatoriri se va aplica o amendă între 100 şi 200 de lei.

Agenţii e­co­no­mici care nu îşi spală gea­mu­rile şi vitrinele vor fi a­mendaţi cu sume cuprinse între 200 şi 300 de lei.

Re­gu­lamentul mai pre­vede că în cazul în care con­tra­ve­nien­tul nu respectă obligaţia de a remedia si­tua­ţia creată pentru care a fost sanc­ţio­nat, organul con­sta­tator poa­te aplica o nouă amendă.

Bu­nurile care au condus la să­vârşirea contra­ven­ţiei şi sunt ale contra­ve­nientului vor fi confiscate.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

1 Comentariu on Gata cu teribilismul în cimitire sau oraş! Amenzi mari pentru cei care distrug domeniul public

  1. legea e foarte buna ,dar nu cred ca v-a fi aplicata in mandatul boldea ,pentruca lui ii place mizeria

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*


Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE