- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

“Ecouri corale româneşti” – concert la Biserica cu două turnuri

Mondial [1]Asociaţia culturală Kratima, Teatrul ”Mihai Eminescu” O­ra­viţa, Domul Romano Ca­tolic Timişoara şi Cole­giul Naţional de Artă ”Ion Vidu” din Timişoara org­a­ni­zează un masterclass de cânt şi dirijat coral.
Masterclassul este sus­ţi­nut de prof. dr. Emanuel Pecingină, maestru corepetitor la Corul Naţional de cameră ”Madrigal – Marin Constantin” la Colegiul Na­ţional de Artă ”Ion Vidu” din Timişoara, în perioada 24 iulie – 6 august.

Îşi va da concursul co­ra­la de cameră ”Cantus redivi­vus”, iar tema aleasă pentru masterclass este ”Ecouri corale româneşti”.

În urma concursului, vor avea loc mai multe concerte. Lugojul, leagănul cântului coral din Banat, este ”cap de afiş”. În data de 3 august, de la ora 19, la Biserica Orto­do­xă ”Adormirea Maicii Domnului”, va avea loc pri­mul concert sub egida ”E­couri corale româneşti”.

Celelalte concerte sunt programate la Oraviţa (4 august, ora 19, Teatrul Vechi ”Mi­hai Eminescu”) şi Timi­şoa­ra (5 august, ora 19, Co­legiul Naţional de Artă ”Ion Vidu” şi 6 august, ora 19, Do­mul Romano-Catolic din Piaţa Unirii).

În cadrul eve­ni­mentelor de la Timişoara vor evolua şi masteranzii de la cursul de dirijat coral.