- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Drum de un milion de euro prin munții din estul județului

Mondial [1]Reprezentanţii adminis­tra­ţiei locale din Tomeşti au rea­dus în prim plan un pro­iect pe care-l aveau depus încă din 2011 şi care viza a­tragerea de fonduri pentru con­struirea unui drum agri­col şi forestier din satul Lun­canii de Jos până spre go­lul alpin dintre Tău Ur­sului şi vârful Padeş.

Acesta va intra în finanţare anul a­ces­ta, valoarea lucrărilor fiind de un milion de euro, bani alocaţi prin Programul N­aţional de Dezvoltare Lo­cală.

”Am câştigat acest pro­iect alături de alte 144 de pri­mării din ţară. Drumul va fi asfaltat pe cea mai mare por­ţiune. Le va fi util locui­to­ri­lor care au terenuri agri­co­le în zona respectivă şi lu­crătorilor forestieri, dar va putea fi folosit şi în scop tu­ris­tic, deoarece intenţionăm să dezvoltăm turismul în zo­na respectivă”, ne-a de­cla­rat Costel Medelean, pri­ma­rul comunei Tomeşti.

Drumul are o lungime to­tală de circa 8 kilometri, din care 5,8 kilometri vor fi modernizaţi.