- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Doar doi din cei 19 consilieri îşi prezintă rapoartele de activitate pe anul 2012 în faţa lugojenilor

consilieriÎn ultima zi a lunii februarie, pe 28, consilierii locali se întâlnesc în şedinţă ordinară.

consilieri

În ultima zi a lunii februarie, pe 28, consilierii locali se întâlnesc în şedinţă ordinară.

Pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotărâre: scutirea de la plata impozitului pentru o persoană cu probleme sociale, aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2012 şi aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2013, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local.

De asemenea, doi consilieri, Voichiţa Coţolan şi Nicu Bădina, îşi vor prezenta raportul de activitate pe anul 2012.

Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi actualizată în mai multe rânduri, „fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”.

Totuşi, ambiguitatea sistemului legislativ iese la iveală şi în acest caz, deoarece, deşi consilierii sunt obligaţi să-şi depună rapoartele, legea nu specifică un termen maxim, dar nici o pedeapsă pentru nerespectarea ei.

Nicu Bădina este singurul consilier care în mandatul trecut şi-a depus rapoarte de activitate pentru fiecare an, conform legii.