- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Doamnele Lugojului sar în ajutor! Donații pentru o fetiță, care necesită operație peste hotare

Mondial [1]Lions Club ”Ana Lu­gojana” vine în sprijinul unei fetițe de opt ani care ne­ce­sită operație peste hotare, prin or­ga­ni­zarea ”Balului Pri­­măverii”.

Balul va avea loc la Res­taurantul Royal în 31 martie, cu începere de la orele 18. Prețul unui bilet este de 120 lei pe per­soa­nă. Ambianța muzicală revine formației Quasar din Buziaș.

”Or­ga­ni­zăm un bal caritabil, pentru ajutorarea micuței Ana Maria Bortoș. Este o fetiță în vârstă de 8 ani, cu probleme foarte gra­ve de sănătate. A fost operată deja de cinci ori și necesită operație în străi­nă­tate”, ne-a declarat Si­mona Milena Ma­rinescu, din cadrul Lions Club ”Ana Lugojana”. 

In­for­mații și înscrieri se fac la tel. 0765 / 356.481 – Simona Mi­le­na Marinescu și  0724 / 899 025 – Ilona Ni­coa­ră. Contul în care se pot face donații este: Iakab Virginia, RO11 RNCB 0252086608980001, BCR Lugoj. De a­se­menea, la RO62 BACX 000 000 0743252001, Uni­cre­dit Ți­riac Banc Lugoj, Lions Club Ana Lugojana CUI 306 30814.

Înființat în anul 2011, Lions Club ”Ana Lugojana” are la activ numeroase ac­țiuni umanitare: a­­chi­ziționarea de bandelete pentru un copil bolnav de diabet (rezerva pe un an), controale oftal­mo­lo­gice la copii, clinica mobilă pentru pacienții maturi cu probleme de diabet și of­tal­mologie, oferirea gratuită de ochelari, donații pentru familii nevoiașe din oraș, donații de dulciuri și jucării pentru co­piii de la Centrul ”A­le­xandru Roșca”, cinci acțiuni de donații la Gră­di­nița de pe strada Libertății (rechizite, jucării și alte cadouri pentru copii), sprijin pentru Aso­cia­ția Han­di­ca­pa­ților Lo­co­motori (președinte, Do­rina Vărgatu), precum și două acțiuni de sprijinire a copiilor de la Centrul de Plasament de pe strada Boc­șei.

”Lions” sprijină și copiii merituoși din Lugoj. Au fost acordate diverse premii, printre care și aparate foto profesionale, micilor mu­zicieni lugojeni premiați la concursurile naționale și in­ter­na­ționale. S-a organizat un bal de caritate pentru spri­jinirea a trei eleve olim­pice și altul, împreună cu ”Perla Banatului”, pentru un tânăr cu handicap neu­ro­mo­tor, care avea nevoie de un cărucior electric etc.

”Lions” a sprijinit acti­vitatea Ansamblului ”Perla Banatului” și Ruga din car­tierul Micro V, unde s-au adu­nat fonduri pentru mi­cu­ța Anemona Florea, care avea nevoie de o operație la ochi în SUA, suferind de retinopatie și desprindere de retină.