- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Creşele din Lugoj, ocupate doar pe jumătate

Mondial [1]Creşele din Lugoj nu au suficienţi “clienţi” în peri­oa­da viitoare.

Cele trei unităţi sunt dispuse astfel încât să cu­prindă strategic car­­tierele orașului, astfel de Creșa Nr. 1, care totodată este și sediu pentru Ser­vi­ciul C­reșe Lu­goj (Micro I) a­parțin zonele Făgetului, Bu­chini, Balta Lată, Pieței, Cloșca, Horia și Dunării.

Creșa Nr. 2 (Micro III) cu­prin­de zonele Cotu Mic, Na­i­montele, străzile Jabă­ru­lui, Ion Huniade, Pri­mă­verii, Ti­mișorii, Crișan, Gheorghe Doja, Spla­iul Co­posu, Splaiul 1 De­cembrie, iar Creșa Nr. 3, si­tuată pe strada Ep. Dr. I. Bă­lan are în principal drept beneficiari copii din zonele Lugojului German.

Fiecare dintre unitățile enumerate mai sus, are drep­tul, con­form legislației, la un număr de 20 de minori, împărțiți în trei grupe, cu un număr total de 60 de beneficiari. În mo­mentul actual sunt o­cupate în totalitate locurile de la Creșa Nr. 2, această in­sti­tu­ție atingând capacitatea ma­xi­mă de 20 de copii.

La Creșa Nr. 3 sunt ocupate opt locuri, din cele 20, pentru ca la Creșa Nr. 1, în urma în­scrierilor, să se ocupe doar trei locuri.

Conform pro­ce­du­rii Serviciului Creșe Lu­goj, pentru copiii ce vor îm­plini vârsta de doi ani până la începerea unui nou an școlar, dar și pentru cei ce vor împlini această vârstă după 12 septembrie, se va re­curge la repartizare înspre u­nitățile care dispun de lo­curi libere la momentul res­pec­tiv.

Cu o lună înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, fa­mi­liile de care aparțin minorii sunt contactate pentru a se confirma locurile libere, iar în caz contrar, li se vor co­mu­nica instituțiile dis­po­ni­bile.

În acest moment, la Lu­goj, pe lista celor ce vor împlini doi ani înainte de începerea anului școlar, se regăsesc trei copii.