- Redesteptarea.ro - http://redesteptarea.ro -

Construcția blocurilor ANL, aproape finalizată la structură

Mondial [1]

Ridicarea a două noi blocuri pe strada Țesători din Lugoj, prin programul ANL, este aproape finalizată.

Con­struc­torii au reușit să monteze an­samblul de trei etaje la ambele unități locative, ce au în componență câte două scări, fiecare.

În total sunt pre­văzute câte 60 de apar­tamente cu două camere.

Spa­țiile de locuit sunt destinate tinerilor și familiilor tinere de până în 35 de ani.

“Lucrările la cele două blocuri ANL, din cartierul Țesători sunt destul de avansate. Partea principală de structură și apartamentare este în cea mai mare parte terminată. Urmează să fie montat acoperișul la ambele blocuri, realizată anveloparea termică exterioară și apoi va fi demarată etapa de finisare a interioarelor”, a comunicat Primăria Lugoj.

Finalizarea completă a lucrărilor, înce­pute anul tre­cut, este așteptată spre sfâr­șitul lui 2019.

Autoritățile locale au anunțat că luna trecută au avut o nouă serie de discuții cu cei de la ANL, pentru începerea con­struirii unui alt bloc cu 30 de apartamente, promis pentru tinerii specialiști, din dome­niul medical și învățământ.

Sarcina Primăriei Lugoj este să transmită către ANL, în următoarele săptămâni, ulti­m­ele solicitări privind do­cumentația necesară de­ma­rării proiectului.