Ultima oră

Concurs internațional de discursuri pentru elevi

Elevii cu vârsta cuprinsă în­tre 11 și 19 ani sunt in­vi­tați să inspire lumea prin com­petiția internațională de dis­cur­suri EF Challenge, oca­zie ce permite exprimarea propriilor viziuni și în­vă­ța­rea limbilor străine prin co­municare, dar și crearea de parteneriate între școli.

Prin întrebarea lansată, ”Do you believe nothing is im­possible?”, organizatorii îi în­deamnă pe participanți la discursuri creative, în­cre­de­re în idei, unicitate și li­ber­tate în opinii. Pe lista con­di­țiilor de par­­ticipare se re­gă­sesc lim­ba, care trebuie să fie en­gle­ză, vârsta, lun­gi­mea pre­zen­tă­rii, între două și cinci mi­nute și res­pec­ta­rea ter­me­nu­lui limită pentru înscriere, 15 martie.
Desfășurarea com­pe­ti­ției constă în cinci pași. Pa­sul întâi este înregistrarea pro­­fe­sorilor pe site-ul Qdays 2016, moment în care a­ceștia se vor înregistra on-line pentru a înscrie e­le­vii din școlile lor. Aceştia vor primi un ”cod de pro­fe­sor”, pe care îl oferă e­le­vi­lor in­te­re­sați să participe.

Pasul doi constă în înre­gis­trarea elevilor, individual sau colectiv cu numărul ma­xim de 3 elevi într-o echipă, folosind ”codul de pro­fe­sor”. Fiecare profesor poate în­registra un număr ne­li­mi­tat de echipe sau elevi. De asemenea elevii ce doresc să participe dar nu au primit un cod, se pot înscrie ofe­rind numele cadrului di­dac­tic, ce va fi mai apoi con­tac­t­at de către organizatori.

Următorul pas este re­pre­zentat de selecția la nivel de școală, în perioada 15 – 30 martie, când profesorii coordonatori din fiecare școa­lă vor organiza o selec­ție pentru a alege un câșt­i­gă­­tor din instituție. Astfel, e­levul sau echipa ce acu­mu­lea­ză cele mai multe puncte din fiecare școală va trebui să încarce filmarea pe YouTube, urmând ca link-ul cu filmarea să fie postat pe pa­gina Facebook.com/QdaysEdu – împreună cu numele com­plet, școala pe care o re­prezintă și profesorul coor­donator.

După acești pași, pentru preselecția na­țională, în perioada 1 – 10 aprilie, se vor alege cele mai bune 20 de discursuri creative pe baza în­re­gis­tră­rilor primite, în urma se­lec­ției la nivel de şcoală, pen­tru ca mai apoi acestea să avanseze la com­petiția na­țio­nală, pr­ogr­a­ma­tă în data de 16 aprilie, ur­mând ca în fi­nal să fie transmis unui ju­riu ce va face selecția mon­dia­lă, cu data finală de 30 aprilie.

În urma competiției, câști­gă­to­rii celor mai reușite 20 de dis­cursuri creative de pe în­tregul mapamond, se vor reuni în luna august a a­ces­tui an la Forumul EF Youth Leadership în Rio de Ja­nei­ro, pentru a-și prezenta crea­țiile în fața unui public internațional.

Campania poar­­tă marca EF Education First și vine în sprijinul dez­voltării crea­ti­vității și a­bi­li­tă­ților de co­municare a e­le­vilor, iar par­ti­ciparea este gratuită.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

Scrie un comentariu

Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.


Vă rugăm să scrieţi comentarii în legătură cu subiectul articolului. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, jigniri sau injurii aduse celorlalţi cititori care au scris comentarii duc la ştergerea comentariului sau chiar la blocarea IP-ului folosit. Redeşteptarea nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea acestora revine integral autorului. Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

*