Ultima oră

Claudiu Buciu: De ce candidez? (P)

MondialAstăzi românii au un par­lament în care nu mai au deloc în­cre­dere. Ro­mâ­nii ne cer un par­la­ment fără corupți, un Par­la­ment fă­ră infractori care se sus­țin între ei, pentru a nu răs­punde în fața legii. Scena po­li­ti­că românească s-a împărțit în două curente: unul care a în­țe­les nevoia de reformă și de sus­ținere a justiției (PNL, UDMR, USR) și unul care nu-și dorește decât să-și scape șefii de partid de pușcărie (PSD, ALDE, PMP). Este strigător la cer să-l vezi pe Băsescu de mână cu Dragnea, Ponta și Tă­ri­ceanu, luptând îm­po­tri­va justiției. Nu știu ce bă­sist adevărat mai crede în actualul Băsescu.

Ce îi unește? Teama de a răspunde pentru răul pe care l-au făcut României timp de 26 de ani, ei și „familiile” lor.

Partidul Național Liberal vine în fața electoratului ro­mân cu liste de can­di­dați construite pe criterii de integritate și com­pe­ten­ță. De pe listele PNL au dis­pă­rut candidații ca­re pot păta i­ma­ginea Par­lamentului Ro­mâ­niei. A­vem peste 100 de oa­meni noi, care nu au mai făcut politică, dar și oameni „vechi” care s-au re­mar­cat în Par­la­ment și care nu au niciun fel de pro­bleme de natură penală. PNL se reformează cu a­de­vărat pentru că a în­țe­les că aceasta este sin­gura șansă pentru un Par­lament mai curat, mai efi­cient și mai res­pon­sabil în fața românilor. Re­formarea parti­de­lor este esențială pentru o nouă Românie. Partidele propun, din rândurile lor, noii miniștri, noii con­du­că­tori din administrația centrală și din cea locală. Dacă partidele colcăie de con­dam­nați penal, de in­competenți și de frip­tu­riști, cine va conduce Ro­mâ­nia? PSD este condus as­tăzi de o gașcă de po­li­ticieni cu probleme pe­na­le care au în fruntea lor, bineînțeles, un con­dam­nat penal tocmai pentru fraude electorale. Cine poate crede promisiunile electorale ieșite din gura unui condamnat penal??? România are nevoie și de un PSD reformat, sa fim onești. Atâta timp însă cât PSD este condus de un condamnat penal, ce oa­meni credeți că vor fi pro­movați în funcții pu­bl­i­ce, ce oameni credeți că vor conduce Ro­mâ­nia? Au avut timp un an să se reformeze, ne-au ig­no­rat pe toți și au ales să facă totul doar pentru a-și salva pielea, punându-se pe listele pentru par­la­ment pentru a beneficia de imunitate și pentru a scă­pa de răspunderea pe­na­lă.

PSD a ajuns să vândă Revoluția Română la tarabă

În sfârșit, justiția face drep­tate! Adrian Sanda, mem­bru PSD, res­pon­sa­bil cu asociațiile de re­vo­luționari din partea PSD, șef al Secretariatului de Stat pentru Problemele Re­voluționarilor (atât în guvernul Adrian Năs­ta­se, cât și în guvernul Victor Pon­­ta), a fost arestat zi­le­le a­cestea pentru atri­bui­­rea de certificate de re­vo­lu­ționar, în mod ilegal.
Adică, domnul Sanda, „re­volu­țio­nar” timi­șo­rean, cu carnet de mem­bru la PSD și numit de Năs­­tase și Ponta să poa­r­te de grija adevăraților re­voluționari, nu s-a ocu­pat decât cu inventarea de revoluționari și cu si­fo­narea banilor din bu­ge­tul naţional, călcând în pi­cioare idealurile Revo­lu­ției!
Prin susținerea pe care o are, de la mai marele Victor Ponta, acest domn face cu prisos dovada fap­tu­lui că PSD nu res­pec­tă sub nicio formă me­mo­ria celor care au murit sau au fost răniți la Revoluție. Acest „partid”, în realitate o gașcă care nu se mai satură să fure din bani publici, s-a în­fipt și în banii destinați ade­văraților Revoluțio­nari, fără scrupule și fără pic de conștiință. Acești im­postori ne îndeamnă să „în­drăz­nim să credem în Ro­mâ­nia”! Păi noi cre­dem în Ro­mânia noastră, nu în România fu­rată de voi!

claudiu-buciu

Publicat la comanda PNL Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj. Cod mandatar financiar: 11160004.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE