Ultima oră

Claudiu Buciu: Aroganța şi nesimțirea lui Ponta fac parte din oferta PSD Timiş în această campanie (P)

Mondial– Marți, Victor Ponta a ve­nit în județul nostru și a poposit la Lugoj, la un e­ve­niment de campanie al PSD. Ce părere aveți des­pre această vizită a fos­tu­lui premier?
– Eu unul mă mir că Victor Ponta mai are curajul să iasă în public în această cam­­pa­nie. Dacă a uitat cumva, ar trebui să-i rea­min­tim că el e cel pe care românii l-au dat afară pe scări de la Palatul Victoria a­cum un an de zile, după tra­gedia din Clubul Co­lectiv. Ar trebui să-i rea­min­tim că e urmărit penal pen­tru fapte de corupție, îm­preună cu amicul dom­niei sale, Dan Șova. Și să-i a­mintim că bănățenii nu a­preciază deloc istoria d-lui Ponta, bogată în jigniri și in­sulte gratuite aruncate în stânga și-n dreapta.
– E posibil însă ca PSD să fi considerat că e o vizită ce merită făcută, in­di­fe­rent de opinia altor parti­de sau a alegătorilor care nu votează PSD.
claudiu-buciu– Cei din PSD Timiș trebuie ta­xați pentru că se asociază cu un astfel de personaj p­o­li­tic pe care eu și mulți lu­go­jeni ­îl considerăm ne­frec­ven­tabil.
În Lugoj nu e loc de mincinoși și eu sunt convins că un mincinos își pierde tim­pul încercând să con­vin­gă lugojenii sau bănățenii să voteze PSD. Mai curând le face anticampanie celor din PSD. Zic mincinos pentru că exact așa e Victor Ponta. În 2013, pe când era pre­mier, a făcut o declarație pe care unii o mai ținem minte. A zis, cu citat exact: „Pe 28 februarie (2013) se anunţă pre­calificarea probabil pen­tru Bucureşti-Braşov, nu e Comarnic-Braşov. Dacă nu este gata până în 2016, nu mai candidez”. Ponta a pro­mis că nu mai candidează la parlamentarele din 2016 dacă autostrada Comarnic – Brașov nu e gata până în 2016. Ei bine, nu doar că n-a terminat-o, dar nici măcar n-a început-o în cei 3 ani și jumătate cât a fost premier. În loc să stea ascuns de ru­și­ne, a venit la Lugoj cu o­brăz­niciile lui obișnuite.
– Cu toate aceste pro­ble­me, se pare că cei din PSD îl doresc în continuare pre­mier. Asta s-a scandat la lansarea PSD de la Lu­goj, nu?
– Bine-i stă organizației lu­go­jene a PSD susținându-l pe Ponta care n-a dat un leu Lugojului cât timp a fost premier!
Dacă PSD Lugoj con­sideră că le face cinste pla­­giatorul dovedit și sus­pec­tul de corupție Ponta, a­tunci eu le spun că au pus a­ro­ganța și nesimțirea lui Pon­ta în oferta de campanie a PSD Timiș. Ponta nu va mai fi niciodată premier în Ro­mânia. Nu exclud însă să facă ceva carieră politică prin Rusia, la cât de duios pri­vește spre Est. Sper să nu mai revină prin Timiș în a­ceastă campanie, a poluat de­ja destul atmosfera po­li­ti­că.

Încotro România?

Cu toții am luat la cu­nos­tință rezultatele ultimelor alegeri din Republica Mol­do­va, dar și din Bulgaria și am constatat, cu îngrijorare, faptul că Rusia își adâncește dominația în zona de est a Europei, doar prin mijloace subversive și printr-o pro­pa­gandă mincinoasă împo­tri­va Europei și a Americii. Ru­sia, prin ceea ce este cu a­devărat astăzi, nu poate se­duce pe nimeni, însă, pro­fitând de statele slabe din jurul ei și de conducătorii co­rupţi ce le conduc, aca­pa­rea­ză puterea prin interpuși locali. Rusia a eșuat în a se reforma, mai exact Putin a eșuat în a reforma Rusia, fă­când-o cadou oligarhilor (la fel cum la noi, între 2000 și 2004, guvernul Năstase a „privatizat” totul, făcând ca­dou industria României co­legilor săi de partid).

Știm cu toții că Ponta, Drag­nea & Co nutresc o dra­goste nețărmurită față de ve­cinii noștri de la est, ni­mic rău în asta, dacă ar fi în interesul României. Astăzi însă asistăm la o goană du­pă imunitatea parlamentară, la o goană după putere, ex­clu­siv în scopul de a sluti jus­tiția română, singura in­sti­tuție care le mai dă bătai de cap. PSD și sateliții săi năs­cuți exclusiv pentru a mai exporta din răul ce ca­racterizează PSD-ul, se zbat, promițând românilor orice, pentru a pune din nou mâna pe Parlamentul Ro­mâ­niei.

Pe cine mai pot prosti cu dragostea bruscă a­părută față de contri­bua­bi­lul român? Dintr-o dată au pus la cale eliminarea a 102 taxe și impozite (introduse tot de ei), de ce nu a făcut-o Ponta cât a fost prim-mi­nis­tru? Toate promisiunile a­run­cate prin ziare de partid NEA­SUMATE dar distri­bui­te românilor în poștă, îmi învie în memorie cu­vin­te­le Elenei Ceaușescu: „Mai dă-le Nicule o sută la pen­sie!” în timp ce ambii fugea spre elicopterul ce-i aș­tep­ta pe clădirea Comitetul Cen­tral. N-a scăpat nici nea Nicu, nu vor scăpa nici Pon­ta și nici Dragnea & Co de judecata dreaptă a po­po­ru­lui român ori de mâna jus­ti­ției.

Cu siguranță românii au nevoie de venituri mai mari și orice partid își do­rește să ofere asta ro­mâ­ni­lor, indi­ferent cum se nu­mește el. Însă, românii au nevoie de venituri mai mari, doar pen­tru a se descurca în haosul în care ne-a adus PSD-ul. Da­că România a­vea astăzi școli și spitale bune și care să funcționeze co­rect, dacă România avea astăzi au­tostrăzi (și nu doar con­trac­te de construire), da­că Ro­mânia avea astăzi o in­dus­trie și o economie per­for­mante, astăzi nu mai a­veam grija pensiilor și a ser­vi­ciilor sociale pentru a­ceș­tia. Însă PSD și-a dorit un român mereu dependent de el, de mila marelui par­tid. O Românie puternică nu este convenabilă unui partid con­dus de un condamnat pe­­nal pentru furt de voturi sau unui potențial prim-mi­nistru copleșit de dosare pe­na­le. O Românie puternică nu va tolera niciodată un a­se­­­­menea partid la con­du­ce­rea ei.

Vă îndemn să studiați cu atenție candidații pe care Partidul National Liberal vi pro­pune. Vă invit să ob­ser­vați că jumătate dintre ei sunt oameni noi. Vă invit să constatați faptul că și dacă ne referim doar la Marilen Pir­tea, Rectorul Uni­ver­si­tă­ții de Vest, întreaga listă de candidați a PSD pălește. Par­tidul Național Liberal este singurul care a înțeles me­sajul președintelui Io­hannis prin care acesta a ce­rut partidelor să se refor­me­ze. Este trist faptul ca PSD se lasă condus de o gașcă de condamnați penal ori cer­ce­tați penal. Acești oameni nu se vor gândi niciodată cu adevărat la România, ci doar la problemele lor.

Partidul Național Li­be­ral și-a deschis larg porțile că­tre românii care s-au să­turat de comentat și care vor să se implice în politică și în administrarea României și efectele acestei deschideri se văd prin faptul că, pe lis­te­le pentru parlamentare, acești Români ocupă locuri eligibile.
Să nu ne lăsăm încă o dată păcăliți de cei care ne vând la suprapreț ceea ce ne a­par­ți­ne de drept.  

Publicat la comanda PNL Timiș. Publicat de SC Redeșteptarea Press Lugoj. Cod mandatar financiar: 11160004.

Folosește Facebook pentru a scrie un comentariu

CLOSE
CLOSE